Porozumienie podpisano w piątek 14 marca w Ministerstwie Gospodarki. - Kogeneracja jest najbardziej efektywnym i ekologicznym sposobem przetwarzania energii pierwotnej zawartej w paliwach nieodnawialnych. W szerszym kontekście rozwój kogeneracji jest istotny również dla ochrony środowiska i zapewnienia realizacji wymogów Unii Europejskiej w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej – powiedział wiceminister gospodarki Tomasz Tomczykiewicz.

Przedstawiciele sektora ciepłowniczego zwrócili uwagę na istotę nowelizacji prawa energetycznego, ustanawiającej system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji.  Podkreślili, że następnym ważnym krokiem będzie wypracowanie rozwiązań, które pozwolą instalacjom kogeneracyjnym funkcjonować również w kolejnych latach.

- Przyjęta przez parlament ustawa określa sytuację istniejących już instalacji do 2018 roku. Ale pozostaje pytanie, czy zapewni to rozwój kogeneracji w przyszłości? My chcemy spojrzeć na problem szerzej, ponad ten horyzont, przy jednoczesnym uwzględnieniu nowych projektów – stwierdził prezes Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni Zawodowych – Marian Babiuch.

Jak zaznaczył Jacek Szymczak, prezes Izby Gospodarczej Ciepłownictwo Polskie, uchwalona ustawa kogeneracyjna to dla ciepłownictwa systemowego krok w dobrym kierunku. Jednak nadal nie jest jasny los wniosku notyfikacyjnego ws. kogeneracji. Dlatego branża chce się zaangażować w proces informowania urzędników Komisji Europejskiej, by mogli lepiej zrozumieć specyfikę polskiego sektora energetycznego.

Przedstawiciele obydwu organizacji podkreślili także, że liczą, iż sprawy kogeneracji znajdą się w opracowywanym właśnie w Ministerstwie Gospodarki dokumencie - Polityka Energetyczna Polski do 2030.