– Ponad 2/3 nakładów pochłonie modernizacja systemu ciepłowniczego optymalizująca pracę Ciepłowni Zachód i Elektrociepłowni Białystok we wspólnej sieci ciepłowniczej – poinformowała „Rz" Agata Reed, rzeczniczka Enei Wytwarzanie. Pozostała część środków pójdzie na nowe przyłączenia, a także na modernizację i wymianę węzłów cieplnych. Dzięki remontom spółka zwiększy efektywność źródeł ciepła i sieci ciepłowniczej w tym mieście.

Inwestycje w białostockie Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej wynikają ze zobowiązań, jakie poczynił poznański koncern,  negocjując zakup 85 proc. udziałów. Umowę ich kupna za 260 mln zł podpisano w maju tego roku. Na początku września na transakcję zgodził się Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

MPEC ma już nową radę nadzorczą. W jej skład z ramienia Enei weszli: Paweł Orlof jako przewodniczący oraz członkowie: Piotr Janicki, Piotr Andrusiewicz, Jerzy Mager, a z ramienia miasta Białystok Elżbieta Bieniek-Koronkiewicz.

Jak podkreślają przedstawiciele Enei, połączenie aktywów MPEC i Elektrociepłowni Białystok, która należy do zajmującej się wytwarzaniem spółki poznańskiego koncernu, oznacza optymalizację produkcji ciepła i poprawę stanu środowiska naturalnego w mieście. Elektrociepłownia posiada dwa nowoczesne bloki opalane biomasą, o zerowej emisji CO2.

Enea bierze też udział w negocjacjach dotyczących sprzedaży udziałów większościowych Energetyki Cieplnej Opolszczyzny. W środę, 8 października, był ostatni dzień równoległych rozmów, do których w ubiegłym tygodniu władze Opola doprosiły konsorcjum na czele z E.ON edis energia.