To jedna z kilku inwestycji realizowanych ostatnio w ostrołęckiej siłowni B i druga, którą na przestrzeni ostatnich lat wykona dla niej Rafako.

Przedsięwzięcie pochłonie niemal 150 mln zł. Ma na celu dostosowanie to kolejny etap dostosowywania elektrowni do nowych norm emisji w zakresie tlenków azotu wypuszczanych do powietrza. Realizację tego zadania podzielono na etapy, w ramach których oddanie do eksploatacji części wspólnej oraz instalacji pierwszego kotła planowane jest już w przyszłym roku, a zakończenie całej inwestycji przewidywane jest na koniec 2017 roku. Gwarantowana maksymalna emisja tlenków azotu po zakończeniu budowy wyniesie 100 mg/Nm3, ale w przypadku dalszego zaostrzenia norm emisji możliwa będzie rozbudowa instalacji dla osiągnięcia jeszcze wyższej sprawności odazotowania.

Budowa instalacji odazotowania spalin, to kolejna modernizacja Elektrowni Ostrołęka B wykonywana przez Rafako. W 2007 roku firma oddała zrealizowaną również pod klucz instalację odsiarczania spalin. Spółka z Raciborza jest także projektantem i producentem kotłów dla trzech bloków energetycznych, które pracują w Elektrowni od początku lat 70-tych.

Niedawno Energa Elektrownie Ostrołęka oddała do użytku nowe źródło ciepła dla miasta, które zastąpi niemal sześćdziesięcioletnią ostrołęcką elektrociepłownię. Wcześniej energetyczna spółka podpisała umowę o wartości 24,6 mln zł na modernizację jednego z turbogeneratorów siłowni, która ograniczy zużycie paliw, emisję zanieczyszczeń oraz zwiększy jej moc o około 25 MW. Część środków na ten cel spółka uzyskała z programu operacyjnego Unii Europejskiej Infrastruktura i Środowisko. Do końca bieżącego roku gdańska firma planuje także wybrać wykonawcę modernizacji elektrofiltrów dla bloków Elektrowni Ostrołęka B.