W trzecim kwartale Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wypracowało 6,44 mld zł skonsolidowanych przychodów, co było rezultatem o 4 proc. lepszym od zanotowanego w tym samym czasie 2013 r. Spółka tłumaczy, że istotny wpływ na ich poziom miały m.in. zmiany na krajowym rynku gazu związane zwłaszcza z rozpoczęciem działalności przez firmę zależną PGNiG Obrót Detaliczny, która kupuje gaz na Towarowej Giełdzie Energii i obsługuje około 6,5 mln odbiorców. Koncern poza wzrostem sprzedaży gazu zwiększył też obrót kupowaną energia elektryczną. Negatywny wpływ na przychody miał za to spadek wpływów ze sprzedaży ropy, co było spowodowane zarówno mniejszym wydobyciem, jak i zniżką jej kursu.

W trzecim kwartale PGNiG podobną dynamikę, jak na przychodach zanotował na zysku operacyjnymi i EBITDA. W trzecim kwartale czysty zarobek spadł jednak 6 proc. do 616 mln zł, co było spowodowane zwyżką kosztów finansowych. Opublikowane wyniki niewiele różniły się od przewidywanych przez ogół analityków. W efekcie na otwarciu dzisiejszej sesji cena akcji spółki była niemal identyczna, jak na czwartkowym zamknięciu. Wyniosła 5 zł, co oznaczało wzrost o 0,4 proc. Kilka minut po otwarciu zaczęła jednak spadać, nawet o 1,2 proc. tj. do 4,92 zł.

Po trzech kwartałach przychody grupy PGNiG były na podobnym poziomie jak rok wcześniej i wyniosły 22,8 mld zł. Wpływ na ich wysokość miał m.in.: wzrost sprzedaży ropy, zmniejszenie sprzedaży gazu w wyniku łagodnej zimy oraz wzrost obrotu energią elektryczną. Z kolei zysk netto wzrósł o 3 proc. do 2,14 mld zł. Do jego zwyżki przyczyniły się z kolei spadające koszty zakupu gazu oraz mniejsze koszty finansowe.

Tradycyjnie już PGNiG najwięcej zarobił na wydobyciu ropy i gazu. Ta działalność zapewniła mu po trzech kwartałach 2,9 mld zł zysku EBITDA, co stanowiło 59 proc. wartości tego wyniku liczonego dla całej grupy. Spółka podaje, że na wyniki tego segmentu wpływ miało stabilne wydobycie gazu oraz wzrost jego produkcji. Prawie 1,5 mld zł zysku EBITDA zapewniła dystrybucja gazu. Co ważne był to wynik o 9 proc,. lepszy od zanotowanego po trzech kwartałach 2013 r. Jeszcze więcej bo 19 proc. wzrosły wyniki na obrocie i magazynowaniu gazu. Spadły za to zarobki z wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej.