BP podał roczne wyniki. Zysk netto wyniósł 3,78 mld dol. wobec 23,451 mln dol. rok wcześniej. Akcjonariusze nie mogą być zadowoleni. Zysk na akcję wyniósł 1,23 dol. wobec 7,39 w 2013 r. Przychody ze sprzedaży spadły o 9,4 proc. do 358,67 mld dol.

Główna przyczyna to taniejąca ropa, w wyniku czego w IV kw. BP zanotował stratę netto 4,4 mld dol. Rok wcześniej na tym miejscu był zysk 1,29 mld dol. O 20 mld dol. zmniejszył się też w IV kw. obrót.

Koncern wyjaśnia, że wprowadzone sankcje USA i Unii wobec Rosji „nie miały istotnego wpływu na BP i Ruhr Oel GmbH (niemiecka spółka rafineryjna). Poziom wydobycia BP w tym udziały w Rosneft (19,75 proc.) wyniósł w IV kw 3,214 mln bd. Rok wcześniej było to 3,231mln bd.

Tymczasem Rosneft zmienia system liczenia ryzyka walutowego. Koncern poinformował, że w związku, że „rosnącymi wahaniami kursu rubla, konwersja jednorazowa całego portfela kredytowego na koniec okresu sprawozdawczego może zniekształcić rzeczywiste ryzyka walutowe w bieżącym okresie", cytuje agencja Prime.

W piątek agencja Reuters podała, że koncern zdecydował się wstrzymać prace na Morzu Karskim w tym roku. Powodem ma być brak platformy wiertniczej. W 2014 r ze współpracy wycofał się amerykański Exxon, a to był główny dostawca urządzeń i technologi do wierceń podmorskich w Arktyce.