Celem jest utrzymanie płynności obrotu i zwiększenie liczby transakcji zawieranych na giełdzie. To z kolei ma umożliwić uczestnikom realizację zleceń kupna i sprzedaży po cenach rynkowych.

- Podpisanie umowy z giełdą umożliwi nam aktywniejsze działanie i utrzymywanie wyznaczanych przez rynek ram cenowych dla wszystkich uczestników – stwierdziła cytowana w komunikacie Katarzyna Rozenfeld, wiceprezes zarządu ds. handlowych Taurona.

Ireneusz Łazor, prezes TGE dodał, że sprzyjać to będzie tworzeniu wspólnego europejskiego rynku energii.

Przypomnijmy, że funkcje animatora w zakresie instrumentów na energię na RTT pełni m.in. także spółka zależna Enei – Enea Trading. Umowę w tym zakresie podpisano w listopadzie ub.r.