Spółka zależna katowickiej grupy nie udostępniała również klientom informacji o parametrach dostarczanej mocy cieplnej, pozwalających na stwierdzenie czy należności zostały obliczone prawidłowo.

W ocenie Prezesa UOKiK Tauron Ciepło wykorzystywał swoją pozycję na rynku do narzucenia odbiorcom usług niezgodnych z prawem opłat a także utrudniał im dochodzenie swoich praw.

Spółka zobowiązała się do zaniechania praktyk kwestionowanych przez Urząd. Decyzja jest prawomocna.