Stanowisko to powierzono Grzegorzowi Ksepko. Jednocześnie rada na wczorajszym posiedzeniu podjęła decyzję o zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wiceprezesa zarządu ds. relacji inwestorskich bez rozstrzygnięcia.

Przypominamy, że od 4 stycznia Energą kieruje nowy zarząd w składzie: Dariuszowi Kaśków - prezes zarządu, Mariusz Rędaszka - wiceprezes ds. finansowych oraz Roman Pionkowski - wiceprezes ds. strategii rozwoju.