Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin (ZE PAK) dokona odpisów na prawie 2 mld zł

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin po zakończeniu testów na utratę wartości aktywów zdecydował o odpisach aktualizujących.

Publikacja: 10.03.2016 07:29

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących.

Zespół Elektrowni Pątnów-Adamów-Konin podjął decyzję o dokonaniu odpisów aktualizujących.

Foto: Bloomberg, Piotr Guzik PG Piotr Guzik

W skonsolidowanym sprawozdaniu grupy sięgną one 1,88 mld zł. Ten księgowy zapis wpłynie negatywnie na wynik finansowy spółki.

W pracach nad testami uwzględniono niekorzystną sytuację na rynku wytwarzania energii, konserwatywne prognozy kształtowania ich cen oraz związane z tym przewidywane w grupie ograniczenia wielkości produkcji w okresie objętym testami.

Ich wyniki wskazują na utratę wartości rzeczowych aktywów trwałych w jednostkowym sprawozdaniu finansowym ZE PAK w wysokości 1,35 mld zł oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym PAK KWB Konin w wysokości 290 mln zł. Na poziomie skonsolidowanym odpis w wysokości 1,88 mld zł zmniejszy wynik finansowy o taką właśnie kwotę. Odpis aktualizujący nie wpłynie na wartość skonsolidowanego wyniku EBITDA.

Jednocześnie wynik testu na utratę wartości aktywów PAK KWB Konin uzasadnia konieczność dokonania w sprawozdaniu jednostkowym ZE PAK odpisu z tytułu utraty wartości akcji w PAK KWB Konin, których dotychczasowa wartość bilansowa wynosiła 124 mln zł i w wyniku odpisu zostanie obniżona do zera.

Poza wyżej wymienionymi odpisami spółka planuje uwzględnić wpływ na wyniki finansowe zdarzeń jednorazowych o charakterze niepieniężnym, tj.: utratę wartości aktywa z tytułu podatku odroczonego w ZE PAK i Elektrowni Pątnów II oraz odpisu na aktywach górniczych spółki PAK Górnictwo w łącznej kwocie 42 mln zł.

Jednocześnie spółka informuje, że wymienione w raporcie operacje mają charakter księgowy i nie wpływają na sytuację płynnościową. Spółka podkreśla też, że wyniki testów na PAK KWB Konin nie wpływają na bieżącą działalność wydobywczą i zamierzenia inwestycyjne związane z przygotowaniem nowych złóż węgla brunatnego dla aktywów wytwórczych grupy.

W skonsolidowanym sprawozdaniu grupy sięgną one 1,88 mld zł. Ten księgowy zapis wpłynie negatywnie na wynik finansowy spółki.

W pracach nad testami uwzględniono niekorzystną sytuację na rynku wytwarzania energii, konserwatywne prognozy kształtowania ich cen oraz związane z tym przewidywane w grupie ograniczenia wielkości produkcji w okresie objętym testami.

Pozostało 81% artykułu
2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka
Energetyka trafia w ręce PSL, zaś były prezes URE może doradzać premierowi
Energetyka
Przyszły rząd odkrywa karty w energetyce
Energetyka
Dziennikarz „Rzeczpospolitej” i „Parkietu” najlepszym dziennikarzem w branży energetycznej
Energetyka
Niemieckie domy czeka rewolucja. Rząd w Berlinie decyduje się na radykalny zakaz
Energetyka
Famur o próbie wrogiego przejęcia: Rosyjska firma skazana na straty, kazachska nie