Szacunki uwzględniają istotne niegotówkowe zdarzenia jednorazowe. Chodzi o przychody z tytułu przedterminowego rozwiązania umów długoterminowych sprzedaży mocy i energii elektrycznej (tzw. rekompensat KDT – z tytułu rozwiązania kontraktów długoterminowych) w wysokości ok. 278 mln zł (w tym 148 mln zł z tytułu rozstrzygniętych sporów sądowych w sprawach dotyczących kosztów osieroconych oraz kosztów powstałych w jednostkach opalanych gazem ziemnym). One odpowiednio zwiększyły raportowany zysk EBITDA.

Są to wyniki zgodne z oczekiwaniami rynku, ale niższe niż ubiegłoroczne. Przypomnijmy, w I kwartale 2015 r. PGE miała 1,1 mld zł zysku netto i 2,2 mld zł EBITDA.

Analitycy na I kwartał 2016 r. prognozowali średnio 900 mln zł zysku netto i 1,87 mld zł EBITDA. Według nich zysk operacyjny grupy PGE w pierwszych trzech miesiącach tego roku wyniesie 1,17 mld zł, a przychody 7,19 mld zł.

Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku PGE zapowiedziała na 11 maja 2016 roku.