Rychłe podpisanie umowy z sąsiadami ogłosił prezydent Boliwii Evo Morales. Boliwia ma dostarczać gaz skroplony LNG oraz zaopatrzyć Peru i Paragwaj w urządzenia umożliwiające korzystanie z LNG.

- Nasz państwowy koncern YPFB oferuje usługi ma międzynarodowym poziomie. Dostarczymy do Peru i Paragwaju sprzęt umożliwiający korzystanie z gazu skroplonego; nasza firma zapewni odpowiedni serwis - zapowiedział Morales podczas wizyty w Meksyku, podała agencja Prime.

W lutym Boliwia ogłosiła odkrycie nowych złóż gazu na swoim terytorium. Zwiększają one zasoby gazowe Boliwii aż o 40 proc. Dotąd, według stanu na 2013 r. zasoby gazu wynosiły 302 mld m3. Trzy nowe złoża to w sumie jeszcze 115 mld m3 gazu. Do 2019 r. dobowe wydobycie z nich wyniesie 18 mln m3. To dość, by pokryć całe wewnętrzne zapotrzebowanie 11,5-milionowej Boliwii oraz zaoszczędzić dość na eksport. Zainteresowanie boliwijskim gazem wyrażają też Brazylia i Argentyna.