Jak tłumaczy spółka celem jest zarówno poprawa efektywności jak i rentowności. Ma to być możliwe m.in. dzięki wprowadzeniu nowego modelu biznesowego, którego celem jest uproszczenie struktury grupy. Zamiast dotychczasowych działających autonomicznie segmentów Energa wprowadzi model oparty na liniach biznesowych, czyli: wytwarzaniu, OZE, dystrybucji i sprzedaży, inwestycjach i usługach wewnętrznych. Pozwoli to na większą optymalizację zarządzania, wzmocnienie roli nadzoru właścicielskiego, uproszczenie wewnętrznych procedur oraz lepsze wykorzystanie potencjału pracowników.

- Znaczące inwestycje, które planujemy zrealizować w najbliższych latach, wymagają największej uwagi i pełnego nadzoru. Nasi akcjonariusze oczekują sprawnego zarządzania i większej kontroli nad realizowanymi przedsięwzięciami, dlatego inwestycje w Ostrołęce i na Wiśle będą nadzorowane bezpośrednio przez Energa SA (jednostkę dominującą – red.) – stwierdza cytowany w komunikacie spółki Dariusz Kaśków, prezes Energi.

W ramach nowej struktury spółki córki będą podlegać bezpośrednio jednostce dominującej. Zmniejszenie ich liczby będzie skutkować odpowiednią redukcją zarządów i rad nadzorczych. Skróci to ścieżkę decyzyjną, szczególnie istotną w przypadku dwóch dużych inwestycji, które Energa przygotowuje: budowy Ostrołęki C oraz elektrowni wodnej na drugim stopniu na Wiśle. W zakładanym modelu Energa będzie odpowiedzialna za realizację spójnej polityki innowacyjności w całej grupie, zgodnie z możliwościami pojawiającymi się w otoczeniu rynkowym.

W obszarze wytwarzania, spółki zarządzające aktywami konwencjonalnymi, kogeneracyjnymi oraz jednostki odpowiadające za odnawialne źródła energii zostaną zintegrowane w ramach głównej struktury, odrębnym podmiotem pozostanie spółka serwisowa. W podobny sposób zostanie zintegrowanych sześć podmiotów operatorskich w ramach Energa-Operator, a pozostałe firmy - stworzą spółkę pomocniczą remontowo – inwestycyjną. W dotychczasowym segmencie sprzedaży pozostanie spółka Energa Obrót. Zarządzanie spółką Energa Oświetlenie zostanie przejęte bezpośrednio przez Energa. Tym samym Energa przejmie kontrolę nad podmiotem świadczącym znaczną część usług samorządom.