Solino, spółka z grupy PKN Orlen, realizuje strategię obejmującą kilkanaście projektów inwestycyjnych, których wykonanie podniesie zdolności operacyjne podziemnych magazynów węglowodorów należących do koncernu. Tym samym ma zagwarantować spełnienie wymogów nowej ustawy o zapasach obowiązkowych, której zapisy wejdą w życie z początkiem 2018 r. Najważniejszym tegorocznym projektem Solino jest budowa pompowni wody przemysłowej na rzece Noteć. Dzięki niej firma zwiększy zdolność przesyłu wody do podziemnego magazynu ropy i paliw w Górze (woj. kujawsko-pomorskie) oraz znacznie poprawi jego funkcjonalność i operacyjność. Spółka podpisała już umowę z wykonawcą tej inwestycji. Została nim firma Melbud.

Zakończenie inwestycji zaplanowano na koniec listopada.

Kolejną ważną inwestycją jest budowa około 45 km nowych rurociągów oraz modernizacja około 56 km już istniejących. Nowe instalacje mają umożliwić przesył solanki z kopalni soli w Mogilnie do kopalni soli oraz podziemnego magazynu ropy i paliw w Górze. Modernizacja istniejących instalacji, w tym rurociągu wodnego, pozwoli na osiągnięcie 50-proc. wzrostu produkcji solanki w kopalni Mogilno. Planowane działania mają również na celu poprawę stanu technicznego infrastruktury i zminimalizowanie ryzyka wystąpienia awarii. Planowany czas na opracowanie projektów oraz uzyskanie pozwoleń na budowę to 24 miesiące. Inwestycja ma być zrealizowana w ramach umowy podpisanej z Biurem Studiów i Projektów Gazownictwa „Gazoprojekt".

Solino wkrótce planuje uruchomienie kolejnych otworów eksploatacyjnych w obydwu swoich kopalniach. Podpisany kontrakt z firmą G-Drilling obejmuje odwiercenie dwóch otworów eksploatacyjnych w Górze oraz jednego w Mogilnie. Odwierty w Górze mają powstać do końca 2018 r., natomiast zakończenie prac wiertniczych w Mogilnie planowane jest do końca tego roku.