Ubiegłoroczna produkcja energii wyniosła 9,27 TWh, co oznacza spadek o 5,3 proc. w porównaniu z 2015 r. W samym IV kwartale wytworzono 1,83 TWh energii, czyli o 29,89 proc. mniej niż w analogicznym okresie poprzedniego roku.

W całym roku sprzedano o 9,5 proc. mniej - 13,51 TWh. Tylko w IV kwartale spadek był jeszcze głębszy – wyniósł 18,6 proc., do 3,15 TWh. Spadek sprzedaży dotyczył głównie energii z obrotu. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2016 roku przekroczyły 2,7 mld zł i były o 8,24 proc. niższe niż rok wcześniej.

Średnia cena energii elektrycznej uzyskana w 2016 roku ukształtowała się na poziomie 174,21 zł/MWh (spadek 1,66 proc. w stosunku do 2015 roku). Poprawiła się natomiast EBITDA grupy aż o 20,24 proc., do 594 mln zł. Daje to marżę EBITDA na poziomie 21,96 proc.

Łączne nakłady inwestycyjne to 127 mln zł w porównaniu z 418 mln zł w 2015 roku. Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec 2016 spadł do poziomu 1,0 (spadek z poziomu 1,77 notowanego na koniec 2015 roku).