Łatwiej zmienimy sprzedawcę prądu

Post Image
Post Image

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na utworzenie Centralnego Systemu Wymiany Informacji. Powstanie do połowy przyszłego roku.

Przedsiębiorstwo utworzone przez pięciu operatorów systemów dystrybucyjnych (Enea Operator, Energa Operator, PGE Dystrybucja, RWE Stoen Operator, Tauron Dystrybucja) ma się zajmować utrzymaniem i rozwojem systemu, który będzie swojego rodzaju hubem informatycznym.

Ma on umożliwić szybką wymianę danych oraz informacji o klientach na detalicznym rynku energii elektrycznej między dystrybutorami, sprzedawcami oraz podmiotami odpowiedzialnymi za bilansowanie. Zdaniem prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Macieja Bandy pozwoli to nie tylko na skrócenie procesu zmiany sprzedawcy, ale także na wejście w fazę końcową budowy rynku energii dla klientów detalicznych.

Według regulatora wymiana informacji, które często są nieprecyzyjne i udostępniane w różnym standardzie, jest dziś „wąskim gardłem” w liberalizacji rynku energii.

Ostatnio spadła dynamika migracji klientów detalicznych do alternatywnych sprzedawców.

Przypomnijmy, że lutym prezes URE wydał decyzję o zatwierdzeniu pięciu dystrybutorom sieci zrzeszonym w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej zmian w instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, wprowadzających rozwiązania CSWI.

Przeprowadzone przez UOKiK postępowanie wykazało, że nie doprowadzi to do ograniczenia konkurencji. Będzie również korzystna dla konsumentów. Ułatwi zmianę sprzedawcy energii elektrycznej, m.in. dzięki szybszemu i pełniejszemu dostępowi do informacji o zużyciu energii. Pozwoli również na sprawne rozpatrywanie reklamacji.

Dzięki zgodzie UOKiK dystrybutorzy mogą uruchomić postępowania przetargowe na wybór dostawcy CSWI.

System ma być gotowy do połowy przyszłego roku. Taki termin wyznaczył spółkom prezes URE. Niedotrzymanie go może skutkować obniżaniem zwrotu z zainwestowanego przez spółki kapitału w taryfie dystrybucyjnej. Stworzenie CSWI jest bowiem istotnym elementem tzw. regulacji jakościowej.

Mogą Ci się również spodobać

ZE PAK może się znaleźć w grupie kapitałowej Enei

Zygmunt Solorz-Żak prowadził rozmowy w sprawie zbycia akcji PAK w zamian za walory poznańskiej ...

Polska nie przekonała Niemiec w sprawie Nord Stream 2

W sprawie gazociągu Nord Stream 2 Polsce nie udało się namówić Niemiec do połączenia ...

Tobiszowski: nie ma pomysłów podziału kopalń PGG

Podział kopalń Polskiej Grupy Górniczej między poszczególne koncerny energetyczne, będące udziałowcami tej spółki, byłby ...

Komornik wchodzi do Gazpromu

Rosyjski koncern nie zapłacił 36 mln euro kary nałożonej nań przez litewski urząd antymonopolowy. ...

Ukraina: Koniec taniego gazu

Kijów podniósł cenę gazu dla ludności do poziomu rynkowego. To jeden z głównych warunków ...

OPEC traci udział w rynku, ale pompuje bez zmian

Udział krajów OPEC w światowym rynku ropy zmalał do 30 proc. – poziomu najniższego ...