PGE zakłada lepsze wyniki w obrocie w 2017 r.

Bloomberg

PGE spodziewa się w tym lepszych wyników sprzedaży energii. Wcześniej zakładano, że w tym segmencie rezultaty będą stabilne.

Wpływ na tę zmianę ma stabilizacja sytuacji na rynku, a także niższe ceny zielonych certyfikatów, dzięki czemu udaje się uzyskiwać wyższe marże.

Spółka podtrzymała jednocześnie, że w segmencie dystrybucji spodziewa się stabilnych wyników EBITDA rok do roku, a w segmentach energetyki konwencjonalnej i energetyki odnawialnej pogorszenia.

Wśród czynników wpływających na wynik EBITDA w segmencie energetyki konwencjonalnej PGE wymienia m.in. płaską zrealizowaną średnioroczną cenę hurtową energii (na poziomie 163-165 zł/MWh), zakończenie rozliczeń rekompensat KDT i brak przychodów z tego tytułu w tym roku. Spółka spodziewa się normalizacji wolumenów produkcji z węgla brunatnego po zakończeniu remontów w Bełchatowie.

Ze względu na niższą cenę uprawnień do emisji CO2 całkowity koszt ich zakupu przez grupę spadnie – nawet mimo mniejszej ilości certyfikatów otrzymanych przez spółkę (w tym roku będzie to ok. 15 mln ton w porównaniu do ok. 20 mln ton w 2016 r.).

W segmencie energetyki odnawialnej brak planowanych zmian w zainstalowanych mocach implikuje porównywalny wolumen produkcji, zależny od warunków pogodowych. PGE spodziewa się wzrostu kosztów z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2016 roku EBITDA grupy PGE spadła do blisko 7,4 mld zł wobec 8.23 mld zł w 2015 roku. PGE tłumaczy, że spadek EBITDA o 10 proc. rdr jest wynikiem wyższego kosztu CO2, mniejszej kapitalizacji wydobycia, niższej zrealizowanej ceny energii, a dodatkowo niższego wolumenu produkcji.

Największy udział w zysku EBITDA grupy w 2016 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł blisko 4,2 mld zł (spadek o 11 proc. rdr). Segment dystrybucji zakończył 2016 rok z wynikiem EBITDA 2,23 mld zł (spadek o 9 proc. rdr). Segment obrotu wygenerował 500 mln zł EBITDA (spadek o 18 proc. rdr), a segment energetyki odnawialnej 365 mln zł (spadek o 7 proc. rdr).

Mogą Ci się również spodobać

Polenergia zbuduje ze Statoilem farmy na Bałtyku

Polenergia pozyskała partnera strategicznego do realizacji farm wiatrowych na Bałtyku. Spółka z grupy Kulczyka ...

PGNiG wyznaczy nową cenę skupu

Pod koniec listopada walne zgromadzenie zdecyduje po jakiej cenie spółka nabędzie kolejne walory własne. ...

Droga majówka dla kierowców

Planując weekendowy wyjazd, warto zatankować auto przy supermarketach, tańsze paliwo znajdziemy również na stacjach ...

Szwajcarzy zbudują Turecki Potok

Gazprom podpisał kontrakt na położenie pierwszej nitki gazociągu do Turcji na dnie Morza Czarnego. ...

Folwark zwany Gazprom

Największy bank Rosji przygotował raport miażdżąco krytyczny dla zagranicznych inwestycji Gazpromu. Koncern stał się prywatnym ...

PKN Orlen inwestuje w glony

Koncern bada możliwości produkcji biokomponentów drugiej generacji z zielenic i okrzemek. W związku z ...