Wstępne roczne wyniki PGE

Bloomberg

Największy wytwórca energii i ciepła podał szacunkowe wyniki za ubiegły rok. Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące (EBITDA) w 2015 roku wyniesie około 8,2 mld złotych.

Jak wynika z informacji spółki szacunek uwzględnia istotne niegotówkowe zdarzenia jednorazowe, które wystąpiły w całym 2015 roku. Chodzi miedzy innymi o przychody z tytułu rekompensat KDT zwiększające raportowany zysk EBITDA o około 546 mln złotych, a także rozwiązanie (zmniejszenie) rezerwy rekultywacyjnej, rezerwy aktuarialnej oraz rezerwy na PDO, łącznie zwiększające raportowany zysk EBITDA o około 171 mln złotych.

Według wstępnych szacunków PGE skonsolidowany wynik netto dla akcjonariuszy spółki dominującej skorygowany o wartość odpisów środków trwałych wyniesie około 4,3 mld złotych. Z kolei jednostka dominująca zanotowała stratę na poziomie ok. 3 mld zł.

Jednocześnie jak podaje PGE jej wstępne szacunki wskazują, że wartość odpisów środków trwałych w ujęciu całorocznym, nie będzie istotnie różna od wielkości po 9 miesiącach 2015 r.

Z podanych przez spółkę danych wynika również, że produkcja energii elektrycznej netto w 2015 roku w jednostkach wytwórczych PGE wyniosła 55,6 TWh, a zrealizowana przez PGE średnia cena hurtowa energii elektrycznej wyniosła 173 zł za MWh.

Mogą Ci się również spodobać

KGHM Polska Miedź od lat wprowadza w życie innowacyjne rozwiązania z myślą o zdrowiu mieszkańców regionu i ochronie przyrody. Spółka wydaje miliony na inwestycje środowiskowe .

Nowe technologie dla środowiska

W ubiegłym roku na realizację inwestycji proekologicznych KGHM wydał niemal 369 mln zł. Do ...

Wojna z wiatrakami

Kolejny koncern wypowiada umowy producentom zielonej energii. Spór dotyczy miliardów. Gdańska Energa ogłosiła w ...

PGNiG lepiej od oczekiwań

W II kwartale kondycja finansowa koncernu ulegała istotnemu pogorszeniu. Mimo to była lepsza od ...

PGNiG więcej zarobiło

Koncern w 2016 r. osiągnął 2,35 mld zł zysku netto, czyli o 10,2 proc. ...

PGE nieco podniosła szacunkowy zysk półrocza

Polska Grupa Energetyczna podniosła szacunek zysku EBITDA za I półrocze 2018 r. o 98 ...

Marne szanse na budowę elektrowni Czeczott

Polsko-japoński projekt budowy dużego bloku węglowego trafi do szuflady. Kompanii Węglowej nie stać na ...