Nowi wiceministrowie energii

Bloomberg

Michał Kurtyka, Andrzej Piotrowski i Wojciech Kowalczyk zostali powołani na stanowiska wiceministrów energii.

Kurtyka został podsekretarzem stanu odpowiedzialnym za negocjacje z Unią Europejską np. w zakresie pomocy publicznej dla sektora. Piotrowski ma zajmować się energetyką, a Kowalczyk  – w randze sekretarza stanu w ministerstwie energii będzie pełnomocnikiem rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Kurtyka latach 1998-2000 pracował w zespole ministra Jana Kułakowskiego, głównego negocjatora w rozmowach dotyczących przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. W swojej karierze zajmował się m.in. kształtowaniem polityki przemysłowej, polityki rynku pracy, społecznej i sektorem energetycznym. Jest absolwentem paryskiej szkoły Ecole Polytechnique, kształcącej najwyższą kadrę kierowniczą i administracyjną we Francji oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Piotrowski w 1981 roku ukończył studia na Wydziale Elektroniki Politechniki Warszawskiej. Był wykładowcą Instytutu Telekomunikacji Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych PW. Od 1997 roku pełnił obowiązki dyrektora ds. strategii Instytutu eGospodarki Centrum im. Adama Smitha gdzie zajmował się mechanizmami rynku i strategii rozwoju branży telekomunikacyjnej.

Z kolei Kowalczyk trafił do resortu energii z ministerstwa skarbu, gdzie od 16 czerwca 2014 r. był podsekretarzem stanu. W listopadzie 2014 r., ówczesna premier Ewa Kopacz powołała go na stanowisko sekretarza stanu w ówczesnym ministerstwie gospodarki oraz na stanowisko pełnomocnika rządu do spraw restrukturyzacji górnictwa węgla kamiennego.

Kowalczyk ukończył studia na Wydziale Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH). W latach 1995-2001 oraz 2004-2010 pracował w Banku Handlowym, gdzie odpowiadał m.in. za aktywność banku na krajowych i międzynarodowych rynkach finansowych oraz na rynku dłużnych papierów wartościowych.

Od lutego 2001 do października 2004 był dyrektorem Rynku Papierów Dłużnych w Merrill Lynch International London. Był też związany z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, gdzie początkowo odpowiadał za pion sprzedaży i rynków finansowych, a od czerwca 2011, w randze wiceprezesa BGK, nadzorował sprzedaż produktów bankowych, rynki finansowe, finansowanie projektów inwestycyjnych oraz działalność zleconą w zakresie mieszkaniowego budownictwa społecznego i służby zdrowia.

Od 2012 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów, gdzie odpowiadał za obszary związane z rozwojem rynku finansowego i instytucji finansowych, działających w sektorze bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym, długiem publicznym.

Resortem energii kieruje Krzysztof Tchórzewski. Nowi wiceministrowie dołączyli do pełniącego funkcję sekretarza stanu w ME Grzegorza Tobiszewskiego.

Mogą Ci się również spodobać

Komu grozi białoruski atom?

Jeżeli na budowanej na Białorusi elektrowni jądrowej dojdzie do awarii, to ucierpią nie tylko ...

Opóźnia się scalenie akcji Petrolinvestu

We wrześniu walne zgromadzanie podjęło uchwalę o scaleniu walorów w stosunku 16 do 1. ...

Rząd musi rozwiązać problem wody

Postęp technologiczny pomoże krajom UE osiągnąć neutralność klimatyczną w 2050 r. – mówi Kamil ...

Jak KGHM radzi sobie na zmiennym rynku surowców

Wojna handlowa USA–Chiny od miesięcy trzęsie notowaniami surowców. Zarząd lubińskiego koncernu skupi się na ...

ME: Energetyka musi się zmieniać z megatrendami

Spadek kosztów wytworzenia energii z odnawialnych źródeł energii, a nie realizacja konkretnego celu procentowego ...

USA daje zgodę na wiercenia w Arktyce

Koncern Shell dostał zgodę władz amerykańskich na poszukiwania i wydobycie ropy z dna Morza ...