Łatwiej rozdzielić stołki niż kompetencje

Bloomberg

Choć nowa ustawa o działaniach administracji rządowej już została podpisana przez prezydenta, to nie obyło się bez legislacyjnych wpadek.

Nowelizacja wprowadza trzy działy: energii, gospodarki złożami kopalin oraz żeglugi śródlądowa. Dwa pierwsze są podstawą do stworzenia resortu energii, którym ma kierować Krzysztof Tchórzewski.

Działać będą też osobne Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (w poprzednim rządzie obszar ten znajdował się w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju), resort infrastruktury i budownictwa (poprzednio obszary te funkcjonowały w ramach MiR), a także ponownie funkcjonować ma Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (poprzednio administracja połączona była z cyfryzacją), Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Rozwoju.

Jak wynika z zapewnień polityków PiS docelowo resort Skarbu ma być zlikwidowany. Nie wiadomo jednak kiedy to nastąpi. Tymczasem już na poziomie legislacyjnym doszło do nieporozumień i niejasności zakresie podziału kompetencji.

To może budzić obawy o późniejszą koordynację działań w zakresie kształtowania polityki dla energetyki. Podobnie było w przypadku tarć między MSP, MG i MŚ.

W wyniku wniesionych przez Senat i zatwierdzonych przez Sejm poprawek doszło do przenoszenia kompetencji między resortami. Na ich podstawie – minister energii dostał legitymację do udziału w kształtowania polityki energetycznej UE. Prawdopodobnie jednak straci nadzór nad Krajowym Ośrodkiem Bilansowania i Zarządzania Emisjami, który był gestii ministra środowiska. Zrezygnowano też z przekazania mu części kompetencji ministra skarbu, dotyczących m.in. kontroli nad spółkami skarbu państwa. Zgodnie z poprawionymi przepisami Tchórzewskiemu będą podlegać tylko spółki sektora energetycznego. Niektórzy prawnicy mieli co do tego, komu przypisano obowiązku wynikające z ustawy o odnawialnych źródłach energii. Wcześniej pieczę nad tym trzymało ministerstwo gospodarki. Teraz mówi się o ministrze rozwoju.

Z kolei ramach nowego resortu energii powstać ma także urząd powoływanego przez premiera pełnomocnika rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, który przejmie uprawnienia skarbu w stosunku do operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego i operatora systemu przesyłowego gazowego (dotychczas było to w gestii ministra gospodarki).

W samym ministerstwie skarbu, które według zapowiedzi polityków PiS ma zostać w przyszłości zlikwidowane nie doszło jednak jeszcze do podziału kompetencji między powołanych przez premier Beatę Szydło wiceministrów – Filipa Grzegorczyka i Henryka Baranowskiego. W randze sekretarza stanu nadal w MSP pracuje Wojciech Kowalczyk, pełnomocnik ds. górnictwa w rządzie Ewy Kopacz.

Z kolei w resorcie środowiska jest aż sześciu wiceministrów. Rozdzielono też kompetencje. Sekretarzami stanu są Mariusz Jędrysek, który jednocześnie zasiadł w fotelu Głównego Geologa Kraju, a także Paweł Sałek będący też pełnomocnikiem rządu ds. polityki klimatycznej. Podsekretarzami zostali z kolei Mariusz Gajda (odpowiadający za gospodarkę wodną), Sławomir Mazurek (za gospodarkę odpadami, fundusze ekologiczne i edukację ekologiczną), Andrzej Szweda-Lewandowski (pełniący funkcję Głównego Konserwatora Przyrody) oraz Andrzej Konieczny. AWK

Mogą Ci się również spodobać

UOKiK chce dopaść Gazprom

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zażądał od Gazpromu danych dotyczących realizacji gazociągu Nord Stream-2. ...

Niewykluczony partner branżowy do inwestycji Tauronu

Na przełomie tego i przyszłego roku Tauron może wyjść na rynek w poszukiwaniu kolejnego ...

Globalna emisja dwutlenku węgla (CO2) zwiększyła się w 2012 r. aż o 61 proc. w stosunku do roku 1990

Czy katowicki szczyt zakończy się sukcesem?

Bez Katowic nie ma porozumienia paryskiego, bo od deklaracji trzeba przejść do działania – ...

Będzie prądowe 500+?

Zrobimy wszystko, żeby indywidualne gospodarstwa domowe nie odczuły podwyżek cen prądu – obiecywał dziś ...

Protest przeciw elektrowni Datteln4

W niedzielę 2. lutego o 7:30 na teren elektrociepłowni węglowej Datteln 4 weszło 150 aktywistów na ...

Inwestorzy zagraniczni wsparli Gazprom

Rosyjski koncern w środę sprzedał swoje obligacje na kwotę 750 mln euro. Popyt był ...