Strata ZE PAK w 2015 r.

Bloomberg

Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin zanotował w 2015 roku 1,88 mld zł straty netto.

Na wynik grupy wpływ miały odpisy z tytułu utraty wartości w wysokości takiej samej wysokości co strata.

W ubiegłym roku ZE PAK osiągnął skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie prawie 2,95 mld zł wobec 2,68 mld zł rok wcześniej. Wynik EBITDA w ub.r. sięgnął 494 mln zł i był o 2,6 proc. niższy wobec tego z 2014 r. Odpis aktualizacyjny nie wpłynął na wielkość wyniku EBITDA.

Łączna kwota odpisów aktualizujących wynikająca z testów na utratę wartości w sprawozdaniu skonsolidowanym wyniosła 1 880 mln zł, co jest zgodne z wcześniej publikowanymi danymi. Zmianie uległa natomiast alokacja odpisów na odpowiednie aktywa. Pierwotnie wskazana kwota 1 350 mln zł wzrosła do 1 562 mln zł. Jednocześnie wykonane prace wykazały konieczność rozpoznania odpisu aktualizującego w sprawozdaniu jednostkowym PAK KWB Konin kwocie 18 mln zł. Nie stwierdzono jednak konieczności odpisu z tytułu utraty wartości posiadanych akcji PAK KWB Konin, których dotychczasowa wartość bilansowa w kwocie 124 mln zł nie uległa zmianie.

W 2015 roku elektrownie Grupy wyprodukowały 9,8 TWh energii. Dzięki aktywności na rynku energii sprzedaż była wyższa od produkcji własnej i w minionym roku wyniosła 14,9 TWh.

W 2015 roku spółka zakończyła modernizację dwóch bloków w Elektrowni Pątnów. Obecnie trwają testy mające potwierdzić zdolność do osiągnięcia parametrów gwarancyjnych tych jednostek. Plan inwestycyjny zakładał również rozpoczęcie w zeszłym roku prac modernizacyjnych na dwóch kolejnych blokach w Elektrowni Pątnów.

– Z uwagi na utrzymującą się bardzo trudną sytuację na rynku wytwarzania energii, która odbija się na rentowności działalności grupy, musieliśmy zweryfikować nasze plany inwestycyjne i znacznie ograniczyć tegoroczne wydatki na inwestycje. Jednocześnie intensywnie pracujemy nad programem poprawy efektywności na lata 2016-2018 – tłumaczył cytowany w komunikacie spółki prezes Aleksander Grad.

Szczegóły koniecznych działań i spodziewanych efekty spółka chce zaprezentować najpóźniej w czerwcu.

Zgodnie z szacunkami realizacja końcowego zawieszonego etapu projektu modernizacji bloków 3 i 4 w Elektrowni Pątnów wymaga nakładów inwestycyjnych rzędu 1,1 mld zł wraz z kosztami finansowania, z czego 580 mln zł pochodzić będzie z kredytu inwestycyjnego a reszta ze środków własnych. Budowa bloku gazowo-parowego w Elektrowni Konin będzie wymagać poniesienia nakładów rzędu 720 mln zł (z uwzględnieniem szacowanych kosztów finansowania), przy czym powyższa kwota zostanie zaktualizowana w wyniku przeprowadzonych przetargów na dostawy urządzeń. Spółka planuje sfinansować jak największą część kosztów inwestycji ze źródeł zewnętrznych.

Mogą Ci się również spodobać

Chiny rezygnują z 10 proc. etanolu w benzynach

Chiny zawiesiły plan wprowadzenia w całym kraju w tym roku benzyn z dodatkiem 10 ...

Rekordowe wydobycie w Lotosie

W I kwartale Lotos zwiększył wydobycie ropy i gazu. Ponad 2,5 mln boe (baryłki ...

Elektrownie już nie karmią koncernów

Kilka ostatnich lat to sukcesywny spadek znaczenia wytwórców w zyskach sektora. Czy producenci nadal ...

Wybuch w rafinerii we Włoszech

Płonie rafineria Eni w Lombardii. To największe zakłady we Włoszech. Przyczyną pożaru był wybuch ...

Ropa z USA dotarła do Europy

Pierwszy od 40 lat tankowiec z amerykańską ropą zacumował u brzegów Starego Kontynentu. Przywiózł ...

Polskie elektrownie pod ścianą

Przegląd najciekawszych newsów z branży energetycznej ::”Puls Biznesu”: PAK ma problem z odkrywką „Fatalną” ...