Energa z niższym zyskiem

Bloomberg

Energa w I półroczu osiągnęła 5,4 mld zł przychodów. To o 3 proc. więcej niż przed rokiem. Zysk netto energetycznej spółki spadł jednak o 12 proc., sięgając 534,6 mln zł.

Spółka podaje, że w samym II kwartale znaczący spadek przychodów nastąpił w segmencie wytwarzanie (-28 proc., tj. 125 mln zł). Niższe wartości wynikają, przede wszystkim ze spadku wolumenu produkcji w Elektrowni w Ostrołęce i elektrowniach wodnych oraz spadku ceny dla źródeł odnawialnych, a także niższymi przychodami z zielonych certyfikatów. Dodatkowo w analizowanym okresie segment ten dokonał przeceny zapasu praw majątkowych do ceny rynkowej (wartość przeceny wyniosła 29 mln zł). Spadek przychodów w segmencie wytwarzania został częściowo skompensowany wzrostem sprzedaży w dystrybucji o 5% proc., tj. 51 mln zł – pozytywny wpływ miał wzrost średniej stawki dystrybucyjnej i wyższy wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej.

Zysk z działalności operacyjnej w II kwartale w stosunku do II kwartału poprzedniego roku spadł o 29 proc., tj. o 125 mln zł. Najwyższy spadek o 122 mln zł (tj. 78 proc.) miał miejsce w segmencie wytwarzania. Na pogorszenie wyniku, obok spadku przychodów ze sprzedaży, wpływ miało wystąpienie w II kwartale 2014 r. zdarzenia o charakterze jednorazowym tj. rozwiązanie rezerwy na nieotrzymane darmowe uprawnienia do emisji CO2 (dodatni wpływ na osiągnięty poziom wyniku w 2014 roku na poziomie 35,8 mln zł). Spadek zysku z działalności operacyjnej miał miejsce również w segmencie sprzedaży o 44 mln zł (tj. 82 proc.). Wynikało to przede wszystkim z wyższych kosztów zakupu energii i praw majątkowych. Korzystną zmianę odnotowano w dystrybucji, gdzie zysk z działalności operacyjnej wzrósł o 50 mln zł, co było efektem wyższej marży na sprzedaży usługi dystrybucyjnej oraz niższych kosztów operacyjnych.

Wynik netto grupy w II kwartale 2015 r. wyniósł 180 mln zł, co stanowiło spadek o 38 proc. wobec II kwartału ubiegłego roku.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Zagranica pochłania rosyjski gaz

Europa zwiększa import rosyjskiego gazu. Wśród liderów większych zakupów jest też Polska. Gazprom poinformował, ...

PGNiG chce nowych cen gazu od Gazpromu

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo wystąpiło do Gazpromu o renegocjacje ceny gazu ziemnego, dostarczanego ...

Rosnieft dostał pozwolenie na wydobycie ropy w Wenezueli

Rosyjski koncern Rosnieft uzyskał licencję na prace poszukiwawcze i wydobycie ropy naftowej na półwyspie ...

Przez najbliższe 20 lat energia w Polsce będzie droga

Jeżeli utrzymamy obecny miks energetyczny, niezreformowane górnictwo i brak konkurencji na rynku, to będziemy ...

PGE i PGNiG chcą kupić ciepłownie od Fortum

Konsorcjum z udziałem m.in. PGE i PGNiG złożyło wstępną, niewiążącą ofertę zakupu od Fortum ...

Rosyjski koncern bardziej dochodowy niż Exxon i Shell

Surgutnieftiegaz – najbardziej tajemniczy koncern Rosji, jako jedyny z giełdowych gigantów naftowych dał zarobić ...