Wytwarzanie pogrążyło wyniki Energi w III kwartale

Bloomberg

Gdańska Energa w III kwartale tego roku zarobiła na czysto 166,2 mln zł wobec 213 mln zł zysku rok wcześniej. Gorszy aż o 19 proc. rdr był też wynik operacyjny spółki, który wyniósł 272 mln zł. EBITDA spadła o 9 proc., do 499,4 mln zł.

– Na spadek wpłynęła przede wszystkim ujemna zmiana EBITDA segmentu wytwarzania o 87 mln zł (57 proc.) Pozytywny wpływ na poziom EBITDA miał przede wszystkim segment dystrybucji (wzrost o 35 mln zł, tj. 9 proc. ) oraz segment sprzedaży (wzrost o 7 mln zł tj. 18 proc.). – napisano w komentarzu do wyników.

Udział segmentu dystrybucji w wyniku EBITDA sięgnął w trzecim kwartale 81 proc., segmentu wytwarzania 13 proc., a segmentu sprzedaży 10 proc.

Przychody grupy w trzecim kwartale przekroczyły 2,53 mld zł, co oznacza wzrost o 1 proc.

W segmencie dystrybucji przychody wzrosły o 9 proc., pozytywny wpływ miał wzrost średniej stawki dystrybucyjnej (blisko o 2 proc.) i wyższy wolumen dystrybuowanej energii (o ponad 3 proc.). Natomiast segment wytwarzania wykazał spadek sprzedaży o 29 proc.

Niższe przychody były w głównej mierze spowodowane spadkiem wolumenów produkcji, a co za tym idzie przychodów Elektrowni Ostrołęka oraz gorsze wyniki siłowni wodnych (łącznie o 125 mln zł). Negatywny wpływ to jednak także efekt niższej ceny prezesa URE dla źródeł odnawialnych, a także niższych przychodów z zielonych certyfikatów.

W grupie Energa produkcja energii brutto w trzecim kwartale spadła do 914 GWh z 1271 GWh w III kwartale 2014 roku (spadek o 28 proc. rdr). Produkcja ciepła wzrosła o 2 proc. rdr do 418 TJ.

Wolumen dostarczonej energii wyniósł 5349 GWh wobec 5179 GWh rok wcześniej (wzrost o 3 proc. rdr), a ilość energii sprzedanej spadła o 7 proc., do 5813 GWh.

Po trzech kwartałach Energa ma prawie 7,96 mld zł przychodów, ponad 1,71 mld zł EBITDA i 696 mln zł zysku netto, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Mogą Ci się również spodobać

Litwa chce wspólnego rynku mocy

Jesteśmy importerem energii, zależy nam więc na zwiększeniu mocy łączników, głównie z Polską. Ale ...

Upór godny lepszej sprawy

Polska znowu jest w światowej awangardzie. Szkoda, że tej czarnej. 11 krajów na naszym ...

Łukoil celuje w Iran

Największy prywatny koncern paliwowy Rosji chce inwestować w Iranie w wydobycie oraz handel ropą ...

Moda na wspólnotyzm

Jedną centralną elektrownię węglową zastępujemy rozproszonymi OZE i chronimy środowisko. Jeśli w twoim kraju rosną ...

Niemcy: mniej biurokracji przy stawianiu turbin wiatrowych

Niemiecki urząd nadzoru rynku energii, Bundesnetzagentur (BNA) popart zmianę przepisów prawnych i procedur administracyjnych ...

Poprawiła się jakość paliw

Inspekcja Handlowa zakwestionowała w ubiegłym roku 5,3 proc. wszystkich skontrolowanych próbek oleju napędowego i ...