Ponad miliard zysku w PGE w III kwartale

Bloomberg

PGE pokazał dobre wyniki. Zysk netto największej energetycznej grupy sięgnął w trzecim kwartale 2015 roku 1,029 mld wobec 378 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowany zysk operacyjny powiększony o amortyzację (EBITDA) w III kwartale 2015 r. wyniósł prawie 2 mld zł i wzrósł o 15 proc. w stosunku do roku ubiegłego. Przychody ze sprzedaży przekroczyły 6,9 mld zł, a więc były o 4 proc. wyższe, niż te w ubiegłym roku.

Największy udział w skonsolidowanym zysku EBITDA miały segmenty energetyki konwencjonalnej (1,1 mld zł) i dystrybucji (ponad 622 mln zł). Segment energetyki odnawialnej wygenerował 76 mln zł, a segment obrotu 144 mln zł.

Wolumen produkcji netto w okresie czerwiec-wrzesień wyniósł 14,1 TWh i był o 2 proc. wyższy, niż przed rokiem. Z kolei wolumen dystrybucji energii elektrycznej zwiększył się o 3 proc. w porównaniu do analogicznego okresu ubiegłego roku i wyniósł 8,4 TWh. Wielkość sprzedanej energii do odbiorców końcowych była na porównanym poziomie do III kwartału 2014 r. i sięgnęła 9,8 TWh.

O 3 proc. spadła produkcja energii z węgla brunatnego w III kwartale 2015 r. – do 9,99 TWh, a ta z węgla kamiennego wzrosłą o 25 proc., do 3,3 TWh. Produkcja z gazu ziemnego ukształtowała się na poziomie 0,2 TWh, co oznacza wzrost o 11 proc., a ze źródeł odnawialnych – 0,5 TWh.

Nakłady na inwestycje w ciągu dziewięciu miesięcy 2015 r. wyniosły 5,9 mld zł i wzrosły o 50 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2014 r. Ponad 1,7 mld zł pochłonęła budowa bloków 5 i 6 na węgiel kamienny w Elektrowni Opole. Trwające od lutego 2014 r. prace realizowane są zgodnie z harmonogramem i osiągnęły 24 proc. zaawansowania.

PGE modernizuje i remontuje także działające już aktywa dostosowując je do stopniowo zaostrzanych norm środowiskowych. Wydatki na ten cel w pierwszych trzech kwartałach 2015 r. wyniosły 578 mln zł. Nakłady na inwestycje w segmencie dystrybucji (modernizacje i przyłączenia) wyniosły 1,1 mld zł.

– Konsekwentnie zmierzamy do realizacji strategicznego celu grupy, jakim jest plan redukcji przerw w dostawach energii elektrycznej o 50 proc. do 2020 r. W naszej ocenie do osiągnięcia jest także cel efektywnej redukcji kosztów operacyjnych o 7,5 proc., drugi aspekt nowego modelu taryfowego. Do omówienia pozostaje jeszcze wynagrodzenie aktywów, zaproponowane na istotnie niższym poziomie. Liczymy na konstruktywną dyskusję na ten temat z regulatorem – stwierdził cytowany w komunikacie spółki Marek Woszczyk, prezes PGE.

Dodał, że kolejnymi wyzwaniami nadchodzącego roku w otoczeniu rynkowym są niższe ceny w kontrakcie terminowym na sprzedaż energii elektrycznej oraz rosnące koszty z tytułu CO2. – Trwający przegląd strategii odpowie na te zmiany – zaznaczył Woszczyk.

PGE nie zrezygnuje z projektu budowy bloku węglowego w Turowie pomimo konieczności zwiększenia budżetu na ten projekt.

Jest to konieczne w związku z wejściem w życie zaostrzonych wymogów w zakresie emisji (wynikających z tzw. konkluzji BAT).

– To nie jest najłatwiejszy projekt. Ale to nie jest powód byśmy z niego rezygnowali – stwierdził podczas konferencji Marek Woszczyk, prezes spółki.

– Musimy odnowić naszą flotę także w oparciu o najefektywniejsze technologie węglowe, na tym chcemy budować naszą wartość w przyszłości – dodał Woszczyk. Obecnie wartość dodatkowego budżetu jest dyskutowana z głównym wykonawcą. Przypomnijmy, że według wstępnych założeń jednostka o mocy 430-450 MW ma pochłonąć

około 4 mld zł. Przedstawiciele spółki zaznaczyli jednak, że dodatkowe nakłady w związku z wejściem w życie zaostrzonych norm środowiskowych nie będą potrzebne w przypadku dwóch budowanych w Opolu bloków łącznie na 1,8 GW.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Grzegorczyk: Nie oglądamy się na innych. Chcemy być częścią rewolucji

W ofercie Tauronu pojawia się coraz więcej rozwiązań dotyczących smart city i smart home ...

Prokon – operator farm wiatrowych z Niemiec traci na ustawie wiatrakowej

Firma Prokon, operator farm wiatrowych w Niemczech, Polsce oraz Finlandii, poinformował swoich inwestorów, że ...

Wzrósł popyt na paliwa

Ubiegły rok zaowocował w Polsce wzrostem konsumpcji, produkcji, importu i eksportu paliw płynnych. Zwyżkowała ...

Potęgę atomową Rosji zbudowali Niemcy

Naukowcy z faszystowskich Niemiec odegrali kluczową rolę w budowie sowieckiej bomby atomowej i przemysłu ...

Potrzebujemy nowej polityki energetycznej

Głównym zadaniem polityki energetycznej nie jest zapewnienie cieplarnianych warunków lobby węglowemu, ale stworzenie warunków ...

Pół miliarda złotych na innowacyjne projekty

Energetyka otrzymała zgodę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju na ustanowienie programu sektorowego na badania ...