Energa szuka prezesa. Rusza postępowanie kwalifikacyjne

Energa, jedna z czterech największych spółek elektroenergetycznych w kraju, należąca do Grupy Orlen szuka prezesa. Postępowanie kwalifikacyjne właśnie ruszyło, a termin składania kandydatur upływa 4 marca.

Publikacja: 26.02.2024 22:30

Energa szuka prezesa. Rusza postępowanie kwalifikacyjne

Foto: materiały prasowe

Jak czytamy w ogłoszeniu kandydaci na stanowisko prezesa muszą spełniać łącznie warunki m.in. jak wykształcenie wyższe, muszą posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Ponadto kandydaci powinni posiadać wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, posiadać wiedzę w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych.

Czytaj więcej

Orlen jednak nie sprzeda Polska Press? Szybki konkurs na nowego prezesa

Kandydatem nie może być osoba, która pełni funkcję społecznego współpracownika albo jest zatrudniona w biurze poselskim, senatorskim, poselsko-senatorskim lub biurze posła do Parlamentu Europejskiego na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze, wchodzi w skład organu partii politycznej reprezentującego partię polityczną na zewnątrz oraz uprawnionego do zaciągania zobowiązań, jest zatrudniona przez partię polityczną na podstawie umowy o pracę lub świadczy pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy o podobnym charakterze,

Otwarcie zgłoszeń nastąpi 6 marca. Spośród kandydatów spełniających wymogi określone w ogłoszeniu, zostaną wyłonieni kandydaci, którzy w ocenie rady nadzorczej Energi spełniają wymagania do wykonywania funkcji prezesa. Osoby te zostaną zaproszone na rozmowy kwalifikacyjne, które odbywać się będą w terminie od 7 marca do 11 marca w Warszawie. Cztery dni później zakończą się przesłuchania na prezesa Grupy Orlen. 

Obecnie spółką nadal kieruje Zofia Paryła, a wiceprezesami są Michał Perlik oraz Janusz Szurski.

Jak czytamy w ogłoszeniu kandydaci na stanowisko prezesa muszą spełniać łącznie warunki m.in. jak wykształcenie wyższe, muszą posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy, posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek.

Ponadto kandydaci powinni posiadać wiedzę w zakresie znajomości zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników, posiadać wiedzę w zakresie znajomości zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek publicznych.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka Zawodowa
Różne strategie oczekiwania na wydzielenie węgla ze spółek
Materiał Promocyjny
Jak wykorzystać potencjał elektromobilności
Energetyka Zawodowa
Litwa pomoże odbudować energetykę Ukrainy po atakach Rosji
Energetyka Zawodowa
Amerykański stan znalazł sposób na ekologów. Blokowali wydobycie ropy
Energetyka Zawodowa
Polski węgiel spalany dla Ukrainy bez opłat ETS? Komisja Europejska się nie zgadza
Energetyka Zawodowa
Niespodziewane efekty reformy rynku energii