Enea z niższym zyskiem netto niż przed rokiem

Szacowana EBITDA Enei w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosła 1,04 mld zł - poinformowała spółka. Analitycy szacowali ten wynik poniżej miliarda złotych. Zysk netto jest jednak gorszy niż przed rokiem. Wpływ na wyniki miał też koszt z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w kwocie 935 mln zł. To forma opłaty od zysków elektroenergetyki.

Publikacja: 10.05.2023 10:42

Enea z niższym zyskiem netto niż przed rokiem

Foto: materiały prasowe

Szacowane wstępnie przychody grupy Enea okazały się o 16,2 proc. wyższe od oczekiwań rynkowych i wyniosły 12,53 mld zł. Gorzej przedstawia się jednak zysk netto, który sięgnął 202 mln zł. Dla porównania rok wcześniej było to blisko 500 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności kształtował się na poziomie 289,5 mln zł jeśli mowa o wydobyciu, 490,3 mln zł w wytwarzaniu, 426,5 mln zł w dystrybucji i zaledwie 0,4 mln zł w obrocie. W obszarze wydobycie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze wzrostu przychodów ze sprzedaży węgla (spadek wolumenu wydobycia i sprzedaży węgla skompensowany wyższą ceną sprzedaży) przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności operacyjnej (wzrost jednostkowego kosztu wydobycia).

W obszarze wytwarzania odnotowano spadek wyniku EBITDA głównie w segmencie elektrowni systemowych (w efekcie wystąpienia nowej pozycji kosztowej tj. kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, a więc opłacie od zysków elektroenergetyki, przy jednoczesnym wzroście jednostkowej marży na wytwarzaniu). Jednocześnie, odnotowano wzrost wyniku EBITDA w segmencie OZE (głównie wyższa cena energii elektrycznej, przy jednoczesnym wzroście kosztów biomasy oraz wystąpieniu kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny).

W obszarze dystrybucji wyższy wynik EBITDA wynika głównie z zrealizowanej wyższej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych.

W obszarze obrotu wyższy wynik EBITDA wynika głównie z wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia oraz wyższego wyniku z tytułu aktualizacji wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie, pomimo rozpoznania przychodów z tytułu rekompensat, odnotowano spadek marżowości na rynku detalicznym.

Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne grupy Enea w pierwszym kwartale 2023 roku sięgnęły 551 mln zł. Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec marca wyniósł 2,83.

Enea z tytułu stosowania rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz tytułem stosowania ceny maksymalnej rozpoznała w I kwartale 2023 roku przychody z tytułu rekompensat w łącznej wysokości 1,221 mld zł.

Spółki grupy Enea są objęte obowiązkiem przekazywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny jako wytwórcy energii elektrycznej oraz przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną. Za I kwartał 2023 roku GK Enea rozpoznała koszt z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w kwocie 935 mln zł.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym Enei 24 maja 2023 roku.

Szacowane wstępnie przychody grupy Enea okazały się o 16,2 proc. wyższe od oczekiwań rynkowych i wyniosły 12,53 mld zł. Gorzej przedstawia się jednak zysk netto, który sięgnął 202 mln zł. Dla porównania rok wcześniej było to blisko 500 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności kształtował się na poziomie 289,5 mln zł jeśli mowa o wydobyciu, 490,3 mln zł w wytwarzaniu, 426,5 mln zł w dystrybucji i zaledwie 0,4 mln zł w obrocie. W obszarze wydobycie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze wzrostu przychodów ze sprzedaży węgla (spadek wolumenu wydobycia i sprzedaży węgla skompensowany wyższą ceną sprzedaży) przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności operacyjnej (wzrost jednostkowego kosztu wydobycia).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Energetyka Zawodowa
Polski węgiel spalany dla Ukrainy bez opłat ETS? Komisja Europejska się nie zgadza
Energetyka Zawodowa
Niespodziewane efekty reformy rynku energii
Energetyka Zawodowa
Nowe rozporządzenie ma ułatwić wydatkowanie środków KPO na energetykę
Energetyka Zawodowa
Jak Ameryka zdobyła klucz do supremacji energetycznej
Materiał Promocyjny
Mazda CX-5 – wszystko, co dobre, ma swój koniec
Energetyka Zawodowa
Ogrzewanie domu bimbrem. Będzie można samodzielnie pędzić paliwo do ogrzewania
Materiał Promocyjny
Branża bankowa gorszy okres ma za sobą