Enea z niższym zyskiem netto niż przed rokiem

Szacowana EBITDA Enei w pierwszym kwartale 2023 r. wyniosła 1,04 mld zł - poinformowała spółka. Analitycy szacowali ten wynik poniżej miliarda złotych. Zysk netto jest jednak gorszy niż przed rokiem. Wpływ na wyniki miał też koszt z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w kwocie 935 mln zł. To forma opłaty od zysków elektroenergetyki.

Publikacja: 10.05.2023 10:42

Enea z niższym zyskiem netto niż przed rokiem

Foto: materiały prasowe

Szacowane wstępnie przychody grupy Enea okazały się o 16,2 proc. wyższe od oczekiwań rynkowych i wyniosły 12,53 mld zł. Gorzej przedstawia się jednak zysk netto, który sięgnął 202 mln zł. Dla porównania rok wcześniej było to blisko 500 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności kształtował się na poziomie 289,5 mln zł jeśli mowa o wydobyciu, 490,3 mln zł w wytwarzaniu, 426,5 mln zł w dystrybucji i zaledwie 0,4 mln zł w obrocie. W obszarze wydobycie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze wzrostu przychodów ze sprzedaży węgla (spadek wolumenu wydobycia i sprzedaży węgla skompensowany wyższą ceną sprzedaży) przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności operacyjnej (wzrost jednostkowego kosztu wydobycia).

W obszarze wytwarzania odnotowano spadek wyniku EBITDA głównie w segmencie elektrowni systemowych (w efekcie wystąpienia nowej pozycji kosztowej tj. kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, a więc opłacie od zysków elektroenergetyki, przy jednoczesnym wzroście jednostkowej marży na wytwarzaniu). Jednocześnie, odnotowano wzrost wyniku EBITDA w segmencie OZE (głównie wyższa cena energii elektrycznej, przy jednoczesnym wzroście kosztów biomasy oraz wystąpieniu kosztów z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny).

W obszarze dystrybucji wyższy wynik EBITDA wynika głównie z zrealizowanej wyższej marży z działalności koncesjonowanej, przy jednoczesnym wzroście kosztów operacyjnych.

W obszarze obrotu wyższy wynik EBITDA wynika głównie z wykorzystania rezerw dotyczących umów rodzących obciążenia oraz wyższego wyniku z tytułu aktualizacji wyceny kontraktów CO2. Jednocześnie, pomimo rozpoznania przychodów z tytułu rekompensat, odnotowano spadek marżowości na rynku detalicznym.

Nakłady inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne grupy Enea w pierwszym kwartale 2023 roku sięgnęły 551 mln zł. Wskaźnik dług netto/EBITDA na koniec marca wyniósł 2,83.

Enea z tytułu stosowania rozliczeń z odbiorcami uprawnionymi w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej oraz tytułem stosowania ceny maksymalnej rozpoznała w I kwartale 2023 roku przychody z tytułu rekompensat w łącznej wysokości 1,221 mld zł.

Spółki grupy Enea są objęte obowiązkiem przekazywania odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny jako wytwórcy energii elektrycznej oraz przedsiębiorstwa energetyczne wykonujące działalność gospodarczą w zakresie obrotu energią elektryczną. Za I kwartał 2023 roku GK Enea rozpoznała koszt z tytułu odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w kwocie 935 mln zł.

Ostateczne wyniki zostaną przedstawione w raporcie okresowym Enei 24 maja 2023 roku.

Szacowane wstępnie przychody grupy Enea okazały się o 16,2 proc. wyższe od oczekiwań rynkowych i wyniosły 12,53 mld zł. Gorzej przedstawia się jednak zysk netto, który sięgnął 202 mln zł. Dla porównania rok wcześniej było to blisko 500 mln zł.

Wynik EBITDA w poszczególnych obszarach działalności kształtował się na poziomie 289,5 mln zł jeśli mowa o wydobyciu, 490,3 mln zł w wytwarzaniu, 426,5 mln zł w dystrybucji i zaledwie 0,4 mln zł w obrocie. W obszarze wydobycie wyższy wynik EBITDA wynika głównie ze wzrostu przychodów ze sprzedaży węgla (spadek wolumenu wydobycia i sprzedaży węgla skompensowany wyższą ceną sprzedaży) przy jednoczesnym wzroście kosztów działalności operacyjnej (wzrost jednostkowego kosztu wydobycia).

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Kup teraz
Energetyka Zawodowa
Tąpnięcie kursu akcji Orlenu. W tle obawy, że rząd obciąży firmę potężną daniną
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Energetyka Zawodowa
Człowiek Zbigniewa Ziobry stracił stanowisko w PGE
Energetyka Zawodowa
Rafako wraca do dyskusji o konwersji zadłużenia. Zwolenników pomysłu jest mało
Energetyka Zawodowa
Polenergia notuje większy zysk niż przed rokiem
Energetyka Zawodowa
Brakuje chętnych na budowę bloków gazowych w Kozienicach
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości