Projektem ustawy przygotowało litewskie ministerstwo ochrony środowiska. Resort proponuje zmiany w prawie, zgodnie z którymi gminy mogą same określać rodzaje paliwa, które nie mogą być wykorzystywane w gospodarstwach domowych, fabrykach i przedsiębiorstwach energetycznych oraz stosować unijne wymogi dla kotłów i pieców.

„Po wycofaniu stosowania kopalnych paliw stałych jakość powietrza poprawi się w zimnych porach roku, emisje gazów cieplarnianych zmniejszą się, a przejście na korzystanie z odnawialnych źródeł energii przyspieszy” – cytuje komunikat ministerstwa portal Delfi.

Według litewskich władz ograniczenie zużycia paliw kopalnych jest niezbędne do osiągnięcia zalecanego przez Komisję Europejską poziomu zanieczyszczenia. Teraz na wszystkich stacjach pomiarowych na Litwie ilość pyłu zawieszonego w powietrzu przekracza wymagania ustalone w 2021 roku.

Czytaj więcej

Unia jest bliska uwolnienia się od gazu z Rosji

Według litewskiego urzędu statystycznego, w ubiegłym roku wszystkie sektory na Litwie zużyły 246,8 tysięcy ton węgla kamiennego, 17,2 tys. ton koksu i półkoksu a torfu (w tym brykietów i granulatów) - 74,9 tysięcy ton.