Kredyt udzielony PGE przez Europejski Bank Inwestycyjny został podzielony na dwie umowy. Kwota 1,5 mld zł, pozyskana na podstawie pierwszej z nich, przeznaczona zostanie na projekty związane z modernizacją i rozbudową sieci dystrybucyjnych. Środki pochodzące z drugiej umowy, czyli pozostałe 490 mln zł, przeznaczone zostaną na finansowanie i refinansowanie budowy bloków kogeneracyjnych Elektrociepłowni Gorzów i Elektrociepłowni Rzeszów. Europejski Bank Inwestycyjny udostępni kredyty do 22 miesięcy od daty podpisania umów. Zgodnie z ustalonymi warunkami środki powinny zostać spłacone do 15 lat od przekazania ostatniej transzy.

Przypomnijmy, że do 2020 roku PGE ma zrealizować projekty inwestycyjne o łącznej wartości około 50 mld zł.

Wśród flagowych projektów inwestycyjnych prowadzonych grupę wymienić należy budowę nowych, efektywnych mocy wytwórczych, na czele budową bloków 5 i 6 w Elektrowni Opole. Grupa ma także ambitny program modernizacyjny, którego celem jest dostosowanie funkcjonujących w jej portfelu aktywów wytwórczych do stopniowo zaostrzanych norm środowiskowych.