Kontrolowana przez Zygmunta Solorza-Żaka energetyczna spółka utworzyła odpis aktualizujący środki trwałe w budowie na kwotę 22 mln zł. Dodatkowo uwzględniono zmniejszenie wartości aktywów z tytułu odroczonego podatku.

Jak tłumaczyła spółka w komunikacie, oba zdarzenia wynikają z aktualizacji projekcji finansowych dla kopalni węgla brunatnego Adamów i łączą się z pogorszeniem perspektywy ekonomicznej efektywności funkcjonowania tej kopalni, wynikającej m.in. z zamknięcia Elektrowni Adamów. Nie ma to jednak wpływu na płynność spółki czy wysokość raportowanego zysku EBITDA.