Raport BP: olbrzymi wzrost energii z OZE w 2019 r.

W minionym roku w światowej energetyce powiało ostrożnym optymizmem. Pozytywy to spadek udział węgla w produkcji energii; rekordowe wykorzystanie źródeł odnawialnych i atomu. Polska też zanotowała kilka pozytywnych zmian. Jednak wciąż pozostajemy wśród głównych trucicieli Europy, a nasza energetyka węglem stoi.

Publikacja: 18.06.2020 17:32

Raport BP: olbrzymi wzrost energii z OZE w 2019 r.

Foto: Adobe Stock

Dziś koncern BP opublikował 69 edycję najbardziej prestiżowego i najstarszego raportu energetycznego – BP Statistical Review of World Energy 2020. BP przygotowuje raport od 1965 r. Sam rynek energii koncern analizuje jeszcze dłużej – od 1952 r. Na pewno wyjątkowy będzie raport jubileuszowy. 70 edycja – która ukaże się za rok, opisze świat ogarnięty pandemią.
Teraz mamy obraz tuż przed katastrofą. Przyznał to we wstępie do publikacji Bernard Looney prezes koncernu.

„Pandemia COVID-19 może okazać się najbardziej tragicznym i destrukcyjnym wydarzeniem, które wielu z nas kiedykolwiek przeżyje. Gdy to piszę – w połowie czerwca 2020 – ponad 400 tysięcy ludzi na całym świecie straciło życie z powodu infekcji. Miliony cierpią z powodu zablokowania gospodarek na całym świecie(…) Ten połączony szok zdrowotny i ekonomiczny z pewnością przekształci świat, środowisko gospodarcze, polityczne i społeczne, w którym wszyscy żyjemy i pracujemy.(…)

""

Farma fotowoltaiczna w San Luis de la Paz w Meksyku/Bloomberg

energia.rp.pl

W tym kontekście tegoroczna edycja raportu stanowi aktualne przypomnienie światowych trendów energetycznych sprzed kryzysu. Niektóre aspekty są zachęcające – szczególnie silny wzrost rynku energii odnawialnej. Dzięki inwestycjom w wiatr i energię słoneczną, energia odnawialna zanotowała rekordowy skok o 40 proc. Jednocześnie zużycie węgla spadło po raz czwarty w ciągu sześciu lat. W globalnym koszyku energetycznym udział węgla jest najniższy od 16 lat.

""

Górnicy w kopalni na ŚląskuBloomberg

energia.rp.pl

Ale inne aspekty systemu energetycznego nadal wywołują obawy o przyszłość. (…) Odnawialne źródła energii muszą rosnąć jeszcze szybciej, by w ciągu następnych trzech dekad zdekarbonizować sektor energetyczny. Bardziej niepokojący jest trend emisji dwutlenku węgla. Spowolnienie wzrostu emisji do 0,5 proc w 2019 r. może dawać pewne podstawy do optymizmu. Ale to spowolnienie należy rozpatrywać w kontekście dużego wzrost emisji (o 2,1 proc.) w 2018 r. Średnioroczny wzrost emisji CO2 w latach 2018 i 2019 był większy niż jego średnia z dekady. Świat, który wyłoni się z kryzysu COVID-19 będzie musiał dokonać decydujących zmian, aby przejść na bardziej zrównoważoną ścieżkę” – podkreślił prezes BP.

""

Shutterstock

energia.rp.pl

W minionym roku świat wykorzystał o 1,3 proc. więcej energii w ujęciu rocznym i jedynym pozytywnym faktem było, że wzrost konsumpcji okazał się dwa razy mniejszy od tego sprzed dwóch lat. Chiny pozostają największym konsumentem energii, a największy udział we wzroście mają Indie i Indonezja. Natomiast USA i Niemcy zanotowały największy spadek zużycia energii.

Emisja gazów cieplarnianych spowolniła (wzrost wyniósł 0,5 proc.). Głównym surowcem energetycznym pozostała ropa. Jej zużycie zwiększyło się o 0,9 proc. Zapotrzebowanie świata na gaz skoczyło o 2 proc., co zwiększyło udział tego surowca w bilansie energii pierwotnej do 24,2 proc.
Wydobycie węgla było mniejsze o 0,6 proc. Najbardziej urosło w Chinach (1,5 proc.) i Indonezji, a spadł w USA i Niemczech.

""

Wydobycie ropu w basenie Permian w Teksasie/Bloomberg

energia.rp.pl

Udział węgla w globalnym bilansie energetycznym spadł do 27 proc., ale to wciąż więcej aniżeli udział dużo czystszych źródeł jak gaz ziemny czy OZE. Te ostatnie zanotowały dobry rok. Rosła produkcja prądu z OZE, a liderzy to Chiny, USA i Japonia. Również elektrownie wodne zwiększyły swój udział w produkcji energii. Najbardziej w Chinach, Turcji i Indiach. Aż o 3,2 proc. zwiększyła się produkcja prądu z atomu. Jest to najszybszy wzrost od 16 lat. Tu prym wiodły Chiny i Japonia powracająca do energetyki nuklearnej po katastrofie w Fukushimie (2011 r).

Spadek popytu, a co za tym idzie cen, zanotował rynek minerałów stosowanych w nowych technologiach m.in autach elektrycznych. Kobalt staniał o 54 proc. a lit o 31 proc.
Na tle świata w polskiej energetyce minionego roku pojawiły się pozytywne zjawiska. Pytanie tylko: czy nie za późno? Emisja CO2 zmniejszyła się u nas o 4,9 proc. Wciąż jednak pozostajemy w niechlubnej czołówce trucicieli Europy po Niemczech, Wielkiej Brytanii, Turcji i Włoszech.

""

Elektrownia w Bełchatowie opalana węglem brunatnym

energia.rp.pl

Popyt na ropę urósł o 1,2 proc., gazu o 2,3 proc. Wydobycie węgla spadło o 5,5 proc. a popyt o 8,4 proc., O 17,6 proc. zwiększyła się moc instalacji OZE w naszym kraju. Produkcja biopaliw urosła o 5,5 proc. a ich zużycie o 6,8 proc.

Polskie elektrownie wyprodukowały o 3,6 proc. mniej prądu. Dominującym surowcem do produkcji energii elektrycznej w Polsce pozostaje węgiel. Różnica jest tu ogromna. Węglowe elektrownie wyprodukowały 121,9 TWh prądu. Ze źródeł odnawialnych – 23,1 TWh, a z OZE – 14,8 TWh. Więcej węgla niż w Polsce do produkcji prądu zużyli w Europie tylko Niemcy.

Dziś koncern BP opublikował 69 edycję najbardziej prestiżowego i najstarszego raportu energetycznego – BP Statistical Review of World Energy 2020. BP przygotowuje raport od 1965 r. Sam rynek energii koncern analizuje jeszcze dłużej – od 1952 r. Na pewno wyjątkowy będzie raport jubileuszowy. 70 edycja – która ukaże się za rok, opisze świat ogarnięty pandemią.
Teraz mamy obraz tuż przed katastrofą. Przyznał to we wstępie do publikacji Bernard Looney prezes koncernu.

„Pandemia COVID-19 może okazać się najbardziej tragicznym i destrukcyjnym wydarzeniem, które wielu z nas kiedykolwiek przeżyje. Gdy to piszę – w połowie czerwca 2020 – ponad 400 tysięcy ludzi na całym świecie straciło życie z powodu infekcji. Miliony cierpią z powodu zablokowania gospodarek na całym świecie(…) Ten połączony szok zdrowotny i ekonomiczny z pewnością przekształci świat, środowisko gospodarcze, polityczne i społeczne, w którym wszyscy żyjemy i pracujemy.(…)

Pozostało 82% artykułu
Energetyka Zawodowa
W Płocku wykluły się cztery sokoły wędrowne. Orlen ogłosił konkurs na imiona
Energetyka Zawodowa
Ekonomiczny żywot starych węglówek Taurona dobiega końca. Zwolnień nie będzie
Energetyka Zawodowa
Rekordowe wyniki Taurona. W tle 8 miliardów rekompensat
Energetyka Zawodowa
Raport dla Orlenu o Bartłomieju Sienkiewiczu. Ekspert: To jest czarny PR
Energetyka Zawodowa
Kolejne zmiany kadrowe w Orlenie. Wiadomo kto jest w zarządzie