Emilewicz: Polska rzuca wyzwanie smogowi

Ochrona środowiska i walka o czyste powietrze, to wspólne zadanie współczesnego świata. Polska  już podjęła to wyzwanie i działa na rzecz poprawy jakości powietrza. Jako pierwsi podchodzimy do problemu smogu systemowo. Postawiliśmy diagnozę i mamy pakiet kompleksowych działań, które konsekwentnie realizujemy.

Publikacja: 08.05.2018 18:02

Emilewicz: Polska rzuca wyzwanie smogowi

Foto: 123rf.com

Przyjęliśmy, że dla poprawy jakości powietrza w Polsce najważniejsze są trzy kwestie: (1) zmiany w prawie obejmujące wycofanie ze sprzedaży pieców, które nie spełniają standardów emisyjnych i  wprowadzenie norm jakości dla paliw stałych (2)pakiet osłonowy dla mniej zamożnych gospodarstw domowych(3)   poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Wprowadziliśmy już normy emisyjne dla kotłów na paliwo stałe, czyli pieców opalanych drewnem i węglem, które ogrzewają domy milionów Polaków. Obecnie nie można już produkować w Polsce kotłów, które nie spełniają rygorystycznych kryteriów, dotyczących ograniczenia emisji szkodliwych substancji, a od 1 lipca 2018 r. nie będzie można też wyprzedawać tych, które zostały wyprodukowane przed zmianą przepisów. Wprowadzamy też regulacje dotyczące jakości paliw stałych zmierzające do wyeliminowania najbardziej szkodliwych paliw stałych takich jak muły i flotokoncentraty w sektorze mieszkaniowym. Uruchamiamy program powszechnej termomodernizacji budynków mieszkalnych. W 23 miastach z listy 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy według WHO, zostaną ocieplone domy mniej zamożnych mieszkańców. Tym samym rachunki za ogrzewania drastycznie spadną..  Jednocześnie współpracujemy z ośrodkami miejskimi, tak aby możliwe było opracowanie indywidualnych programów dopasowanych do potrzeb na poziomie regionalnym.

Termomodernizacja budynków jednorodzinnych należących do osób ubogich uważana jest przez ekspertów Banku Światowego pracujących na zlecenie Komisji Europejskiej nad raportem nt. metod zwalczania niskiej emisji w Polsce za jedno z bardziej skutecznych i zasadnych narzędzi, przyczyniających się dopoprawy jakości powietrza w Polsce. Słuszność tego kierunku potwierdza też raport wskazujący na źródła zanieczyszczeń powietrza przygotowany przez Polski Komitet Energii Elektrycznej, reprezentujący sektor elektroenergetyczny w Polsce. Według raportu największym winowajcą złej jakości powietrza w Polsce, nie jest energetyka zawodowa, a indywidualne spalanie niskiej jakości paliw stałych w celu ogrzania gospodarstw domowych. To dla nas potwierdzenie, że najpilniej trzeba rozwiązać kwestie związane ze złej jakości kotłami i paliwami oraz ociepleniem domów, szczególnie osób najbardziej potrzebujących pomocy. Program termomodernizacji pozwoli przyczynić się bowiem nie tylko do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery, ale spowoduje również istotną poprawę efektywności energetycznej Polski w sektorze non-ETS.

Zdajemy sobie sprawę, że walka o czyste powietrze musi się toczyć na wielu frontach i jest  rozłożona na wiele lat. Do ostatecznej wygranej potrzeba też będzie wielu sprzymierzeńców zarówno w Polsce, jak i w Europie.  Tylko wspólnym wysiłkiem i koordynacją podejmowanych działań jesteśmy w stanie poprawić jakość powietrza. Dlatego największym naszym wyzwaniem – poza kwestią wprowadzenia stosownych regulacji prawnych – jest sprowadzenie do wspólnego mianownika i uporządkowanie  strumienia rządowych i samorządowych pieniędzy. Naszym celem jest zoptymalizowanie wydatkowania wszystkich środków publicznych, które są dostępne w perspektywie budżetowej 2014 – 2020 na poprawę jakości powietrza w Polsce. Doświadczenia te wykorzystane zostaną również przy ustalaniu z Komisją Europejską zasad wydatkowania przez Polskę środków unijnych w kolejnej perspektywie budżetowej 2021 – 2027.

Jednak ani normy, ani prawo, ani pieniądze nie wystarczą bez wiedzy i świadomości problemu jakim jest zanieczyszczenie powietrza. Dlatego działaniem komplementarnym dla wymienionych powyżej musi być podnoszenie świadomości społeczeństwa o zabójczym wpływie smogu na nasze życie, a także informowanie o tym co najbardziej przyczynia się do powstawania smogu i jak można temu zapobiegać. Dlatego tak ważne są  wszelkie  inicjatywy wspierające walkę o czyste powietrze. Jedną z nich jest  kampania „Energetyka KOCHA czyste powietrze”, zainicjowana przez PKEE. Jej organizatorzy – aby dotrzeć do jak największej liczby odbiorców i jeszcze mocniej pochylić się nad problemem jakości powietrza – działają nie tylko centralnie, ale również regionalnie.. Dlatego też eksperci sektora elektroenergetycznego spotykają się z mediami i organizują debaty z lokalnym społecznościami, w trakcie których informują między innymi o najkorzystniejszych dla naszych portfeli i środowiska rozwiązaniach na ogrzanie mieszkań. W ten sposób bezpośrednio docierają do Polaków i w zrozumiały sposób tłumaczą jak działają wprowadzone niedawno taryfy antysmogowe. PKEE planuje również przeprowadzenie akcji edukacyjnych w szkołach, co pozwoli dodatkowo ukształtować prośrodowiskowe postawy już u najmłodszych.

Walka ze smogiem wymaga czasu i kompleksowego podejścia, ale jak najbardziej jest tego warta. Dla rządu zdrowie Polaków i lepsza jakość ich życia to priorytet. Liczymy, że podejmowane przez nas działania  w ciągu kilku lat przyniosą wymierne efekty i będziemy mogli z dumą powiedzieć, że udało nam się przywrócić wszystkim Polakom możliwość oddychania pełną piersią czystym powietrzem.

Jadwiga Emilewicz, Minister Przedsiębiorczości i Technologii

Przyjęliśmy, że dla poprawy jakości powietrza w Polsce najważniejsze są trzy kwestie: (1) zmiany w prawie obejmujące wycofanie ze sprzedaży pieców, które nie spełniają standardów emisyjnych i  wprowadzenie norm jakości dla paliw stałych (2)pakiet osłonowy dla mniej zamożnych gospodarstw domowych(3)   poprawa efektywności energetycznej budynków mieszkalnych.

Wprowadziliśmy już normy emisyjne dla kotłów na paliwo stałe, czyli pieców opalanych drewnem i węglem, które ogrzewają domy milionów Polaków. Obecnie nie można już produkować w Polsce kotłów, które nie spełniają rygorystycznych kryteriów, dotyczących ograniczenia emisji szkodliwych substancji, a od 1 lipca 2018 r. nie będzie można też wyprzedawać tych, które zostały wyprodukowane przed zmianą przepisów. Wprowadzamy też regulacje dotyczące jakości paliw stałych zmierzające do wyeliminowania najbardziej szkodliwych paliw stałych takich jak muły i flotokoncentraty w sektorze mieszkaniowym. Uruchamiamy program powszechnej termomodernizacji budynków mieszkalnych. W 23 miastach z listy 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Europy według WHO, zostaną ocieplone domy mniej zamożnych mieszkańców. Tym samym rachunki za ogrzewania drastycznie spadną..  Jednocześnie współpracujemy z ośrodkami miejskimi, tak aby możliwe było opracowanie indywidualnych programów dopasowanych do potrzeb na poziomie regionalnym.

Energetyka Zawodowa
Paweł Olechnowicz: Trzeba sprawdzić, dlaczego wymazano z mapy gospodarczej Lotos
Energetyka Zawodowa
Rząd chce uszczelnić program „Czyste Powietrze". I rynek pomp ciepła
Energetyka Zawodowa
Powstał zespół odpowiedzialny za wydzielanie węgla. Spółki energetyczne zyskują
Energetyka Zawodowa
Będzie nowy prezes Towarowej Giełdy Energii. Znamy nazwisko
Energetyka Zawodowa
Jest zapowiedź wydzielenia węgla i nowa data uruchomienia elektrowni jądrowej
Materiał Promocyjny
Technologia na etacie. Jak zbudować efektywny HR i skutecznie zarządzać kapitałem ludzkim?