Lepsze wyniki Energi w 2017 r.

W 2017 roku Energa osiągnęła lepsze wyniki we wszystkich liniach biznesowych. Wynik EBITDA gdańskiej grupy wzrósł o 133 mln zł, do 2,16 mld zł. Przychody przekroczyły 10,5 mld zł, zaś wynik netto było 652 mln zł wyższy i wyniósł 789 mln zł.

Publikacja: 15.03.2018 07:47

Lepsze wyniki Energi w 2017 r.

Foto: materiały prasowe

Do wyniku EBITDA w prawie 80 proc. dołożył się segment dystrybucji. Na dobry wynik tego segmentu pozytywnie wpłynął wzrost średniej stawki dystrybucyjnej (o blisko 5 proc.), wyższy wolumen dystrybuowanej energii (o 2 proc.), a także wzrost marży dystrybucyjnej i korzystna struktura sprzedaży usług. Niekorzystne były zaś m. in. wyższe koszty podatku od nieruchomości i koszty utrzymania sieci ze względu na konieczność odbudowy sieci po nawałnicach i orkanach.

W wytwarzaniu, którego wynik EBITDA stanowił 18 proc. całości, rezultaty poprawiły się o ponad jedną czwartą. Wzrost wynikał głównie z większych przychodów ze sprzedaży praw majątkowych oraz regulacyjnych usług systemowych. Produkcja energii elektrycznej w aktywach wodnych była wyższa o 26 proc., a w aktywach wiatrowych o 27 proc. Na dobre wyniki wpłynął także wzrost cen sprzedaży energii przez Elektrownię Ostrołęka.

Z kolei sprzedaż zapracowała na 4 proc. wyniku EBITDA całej grupy. Rok wcześniej udział tego segmentu stanowił jedynie 2 proc. Wyższe o wyniki wypracowano, mimo spadku marży na sprzedaży energii oraz gazu. Spadek rentowności tej działalności był związany z rosnącymi obciążeniami wynikającymi z realizacji długoterminowych kontraktów na zakup zielonych certyfikatów. Wynik tego biznesu poprawiło natomiast rozwiązanie odpisów aktualizujących należności sporne oraz rozwiązanie części, zawiązanych w grudniu 2016 roku, rezerw na postępowania administracyjne i sądowe.

Energa wydała w ubiegłym roku na inwestycje ponad 1,4 mld zł, z czego najwięcej, prawie 1,25 mld zł poszło na dystrybucje. Dzięki temu grupa m.in. przyłączyła blisko 52 tys. nowych klientów (ma ich już ponad 3 mln), wybudowała i zmodernizowała ponad 3,7 tys. km linii wysokiego, średniego oraz niskiego napięcia i przyłączyła do sieci 32 MW nowych źródeł OZE.

Na modernizację sieci pozyskano 250 mln euro z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Oprócz tego spółka planowo realizowała przygotowania do rozpoczęcia w 2018 roku budowy nowego bloku Ostrołęka C, który rozszerzy w przyszłości krajowy potencjał wytwórczy i wzmocni bezpieczeństwo polskiego systemu elektroenergetycznego. Program optymalizacji zarządzania i ograniczania kosztów spowodował wzrost efektywności i zoptymalizował alokację środków na cele budujące wartość całej organizacji.

– Poprawa wyników z kwartału na kwartał i wyższa kapitalizacja spółki w 2017 roku zostały bardzo dobrze odebrane przez inwestorów. Energa otrzymała pozytywne rekomendacje analityków, potwierdzające, że jest podmiotem odpowiedzialnie zarządzanym i stabilnym– zauważył cytowany w komunikacie Jacek Kościelniak, wiceprezes ds. finansowych.

W 2017 roku Energa prowadziła proces optymalizacji struktury i zarządzania . Scentralizowano procesy logistyczne oraz obsługę IT. W wyniku tych działań liczba spółek zależnych zmniejszyła się z 44 do 34, a do końca 2018 roku spadnie do około 20. Oprócz ograniczenia kosztów operacyjnych, działania te zwiększają decyzyjność oraz elastyczność firmy w zmiennym otoczeniu rynkowym.

Do wyniku EBITDA w prawie 80 proc. dołożył się segment dystrybucji. Na dobry wynik tego segmentu pozytywnie wpłynął wzrost średniej stawki dystrybucyjnej (o blisko 5 proc.), wyższy wolumen dystrybuowanej energii (o 2 proc.), a także wzrost marży dystrybucyjnej i korzystna struktura sprzedaży usług. Niekorzystne były zaś m. in. wyższe koszty podatku od nieruchomości i koszty utrzymania sieci ze względu na konieczność odbudowy sieci po nawałnicach i orkanach.

Pozostało 85% artykułu
Energetyka Zawodowa
Opóźnione inwestycje Orlenu we Włocławku
Materiał Promocyjny
Podróżuj ekologicznie! Program Fundusze Europejskie dla zrównoważonej mobilności
Energetyka Zawodowa
Mniejszy zysk PGE mimo rosnących przychodów
Energetyka Zawodowa
Unimot chce kupić od Shella udziały w PCK Schwedt
Energetyka Zawodowa
Pomoc finansowa dla Rafako przeciąga się
Materiał Promocyjny
„Skoro wiemy, że damy radę, to zróbmy to”. Oto ludzie, którzy tworzą Izerę
Energetyka Zawodowa
Transformacja energetyczna na ostrym wirażu
Energetyka Zawodowa
Enea czeka na NABE. „Jesteśmy gotowi na dwa scenariusze”