W 2022 r. spadło w Polsce zużycie energii pierwotnej

To przede wszystkim konsekwencja mniejszego zużycia gazu ziemnego i w pewnym stopniu węgla. Wzrosło za to znacznie odnawialnych źródeł energii i ropy naftowej.

Publikacja: 27.06.2023 15:53

The Energy Institute opublikował coroczny raport na temat globalnego rynku energii i surowców energe

The Energy Institute opublikował coroczny raport na temat globalnego rynku energii i surowców energetycznych

Foto: Adobe Stock

The Energy Institute opublikował coroczny raport na temat globalnego rynku energii i surowców energetycznych. Z opracowanych przez niego danych wynika m.in., że w 2022 r. znowu rosło zapotrzebowanie na paliwa stosowane w transporcie, chociaż w poszczególnych regionach świata było to zjawisko mocno zróżnicowane. Ponadto napaść Rosji na Ukrainę spowodowała w Europie i Azji wzrost cen gazu do rekordowych poziomów oraz ogromne zmiany w kierunkach dostaw.

Czytaj więcej

Ile prądu będziemy produkować z atomu? Jest raport

W ubiegłym roku nadal mocno rosły inwestycje w odnawialne źródła energii. Nastąpił zwłaszcza największy w historii wzrost nowych mocy wiatrowych i słonecznych. Oba te źródła wytwarzają już 12 proc. całości globalnej energii. Mimo to poziom różnego rodzaju emisji związanych z produkcją energii wzrósł o 0,8 proc. To zapewne konsekwencja około 1-proc. zwyżki zużycia energii pierwotnej (energia pozyskiwana bezpośrednio z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów naturalnych), w której aż 82 proc. stanowi ta oparta na paliwach kopalnych.

Dane zgromadzone przez The Energy Institute to duża dawka wiedzy niemal o wszystkich krajach, które mają istotny wpływ na szeroko rozumiany globalny rynek energii. W wielu aspektach obejmują także Polskę. I tak, konsumpcja energii pierwotnej w naszym kraju spadła w ubiegłym roku o 2,2 proc., a nasz udział w globalnym jej zużyciu wyniósł zaledwie 0,7 proc.

Czytaj więcej

Możliwe skutki przełomowych decyzji UE ws. limitu cen gazu

Tradycyjnie kluczowe znaczenie w jej konsumpcji miał węgiel, następnie ropa, gaz i na końcu odnawialne źródła energii oraz hydroenergetyka (w raporcie OZE i hydroenergetyka traktowane są jak odrębne źródła energii pierwotnej). W ubiegłym roku Polska istotnie, bo o około 7 proc., zwiększyła zużycie ropy naftowej. Jeszcze mocniej, bo o 18,2 proc., zwyżkowała produkcja energii z OZE. Z kolei konsumpcja gazu ziemnego spadła o 19,9 proc., a węgla o 5,2 proc. Mniej energii wytworzyły też hydroelektrownie (spadek o 16,2 proc.).   

Zmiana struktury konsumpcji energii pierwotnej spowodowała, że nasz kraj w ubiegłym roku zmniejszył o 4,6 proc. (do 295,7 mln ton) emisję CO2 związaną z produkcją energii. Tym samym udział Polski w globalnej emisji wyniósł 0,9 proc.

The Energy Institute opublikował coroczny raport na temat globalnego rynku energii i surowców energetycznych. Z opracowanych przez niego danych wynika m.in., że w 2022 r. znowu rosło zapotrzebowanie na paliwa stosowane w transporcie, chociaż w poszczególnych regionach świata było to zjawisko mocno zróżnicowane. Ponadto napaść Rosji na Ukrainę spowodowała w Europie i Azji wzrost cen gazu do rekordowych poziomów oraz ogromne zmiany w kierunkach dostaw.

W ubiegłym roku nadal mocno rosły inwestycje w odnawialne źródła energii. Nastąpił zwłaszcza największy w historii wzrost nowych mocy wiatrowych i słonecznych. Oba te źródła wytwarzają już 12 proc. całości globalnej energii. Mimo to poziom różnego rodzaju emisji związanych z produkcją energii wzrósł o 0,8 proc. To zapewne konsekwencja około 1-proc. zwyżki zużycia energii pierwotnej (energia pozyskiwana bezpośrednio z odnawialnych i nieodnawialnych zasobów naturalnych), w której aż 82 proc. stanowi ta oparta na paliwach kopalnych.

Elektroenergetyka
Mniejsza koncentracja na rynku prądu i większa liczba odmów przyłączeń do sieci
Elektroenergetyka
Elektroenergetyka zieleni się na giełdzie po doniesieniach o wydzieleniu węgla
Elektroenergetyka
Ukraina zaskoczyła. Wyprodukowała nadmiar prądu i wysłała do Polski
Elektroenergetyka
Enea podaje wyniki i przypomina o zawieszeniu NABE
Elektroenergetyka
Kolejny państwowy kontrakt-widmo. Tak się kończy kupowanie biomasy na pustyni