Jak czytamy w komunikacie UOKiK, przedsiębiorcy mogli podzielić pomiędzy sobą poszczególne postępowania przetargowe, ustalając każdorazowo przed rozpoczęciem aukcji elektronicznej, który z nich wygra. „Pozostali uczestnicy aukcji mieliby składać jedynie pozorne oferty, mające na celu wywołanie wrażenia istnienia konkurencji w przetargu" - czytamy w komunikacie.

Czytaj więcej

Tauron rozwija sieć inteligentnych liczników

Dziesięć z przetargów w związku z którymi mogła zostać zawarta zmowa dotyczyło budowy punktów rozłącznikowych sterowanych radiowo, a jeden – kompleksowej przebudowy sieci elektroenergetycznej kolidującej z budową drogi ekspresowej S17 w okolicach Garwolina.

"Uzgadnianie między sobą ofert w przetargach i ustalanie, który z przedsiębiorców wygra, jest złamaniem prawa. Dlatego wszcząłem postępowanie wobec siedmiu podmiotów, które mogły w niedozwolony sposób uzyskać zamówienia publiczne. Ich łączna wartość wyniosła ok. 9 mln zł. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję przedsiębiorcom grożą kary do 10% ich rocznego obrotu. Warto również podkreślić, że ta sprawa jest efektem współpracy pomiędzy UOKiK a organami ścigania" - powiedział prezes UOKiK Tomasz Chróstny, cytowany w komunikacie.

Postępowanie prowadzone jest wobec następujących przedsiębiorców: EnergoTech z Lublina, ZPUE z Włoszczowy, Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe Elektra z Lublina, Ekto z Zaścianek, Elmo z Żelkowa - Kolonii, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "Farad" z Józefowa oraz Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe "Kurpiewski" z Łomży.