„Zakładamy, że do 2030 roku wszyscy nasi klienci będą już dysponować inteligentnymi licznikami. Wymiana liczników realizuje założenia nowego modelu funkcjonowania rynku energii elektrycznej w Polsce. Umożliwią one nam efektywniejsze monitorowania stanu i pracy sieci w czasie rzeczywistym i usprawnienie procesów obsługowych” – wyjaśnia Paweł Szczeszek, prezes Taurona.

Wymiana liczników oznacza automatyczny, rzeczywisty odczyt zużycia energii oraz możliwość kontrolowania i planowania zużycia energii w przygotowanej dla nich aplikacji. „Milion liczników inteligentnych pracujących na naszej sieci to efekt kilku działań prowadzonych jednocześnie w ostatnich latach. Mam na myśli realizację programu AMIplus na terenie Wrocławia, instalację liczników zdalnego odczytu w ramach rynku mocy oraz bardzo duży wzrost liczby prosumentów. W ich przypadku wszystkie przyłączone do naszej sieci mikroinstalacje są wyposażone w inteligentny licznik dwukierunkowy” – tłumaczy Radosław Pobol prezes Tauron Dystrybucja.

Liczniki inteligentne to element modernizacji sieci elektroenergetycznej - Smart Grid, która umożliwia przesyłanie i przetwarzanie istotnych informacji dla pracy sieci elektroenergetycznej. W drugiej połowie roku rozpoczną się wymiany liczników na terenie oddziałów Wrocław i Wałbrzych. Jednocześnie będą prowadzone planowe wymiany legalizacyjne liczników zdalnego odczytu, które już w 2015 r. były zainstalowane na terenie miasta Wrocław. W latach 2023-2026 wymianę 2,7 mln liczników w oddziałach w Jeleniej Górze, Legnicy, Wałbrzychu, Wrocławiu i Gliwicach. Zaś w latach 2025 - 2028 wymianę 1,4 mln liczników w oddziałach w Krakowie i Tarnowie. Z kolei w latach 2027- 2030 wymianę 1,8 mln liczników w oddziałach w Będzinie, Bielsku-Białej, Opolu i Częstochowie.