„Konsorcjum trzech wiodących firm energetycznych – Electric Sweden AB (Szwecja), Polenergia International S.a.r.l. zarejestrowana w Luksemburgu oraz brytyjska EDF Trading Limited planują udział w realizacji mostu energetycznego Ukraina-UE. Pozwoli on eksportować na rynek Unii prąd z drugiego bloku Chmielnickiej Elektwoni Jądrowej” – podał w komunikacie narodowy operator elektrowni – firma Energoatom.

Firm dodała, że oferta konsorcjum została przyjęta przez resort energetyki Ukrainy. Projekt ma być realizowany w formie partnerstwa publiczno-prywatnego. Zakłada on m.in. włączenie drugiego reaktora do systemu eksportu prądu linią Chmielnicka EA – Rzeszów; długoterminowy eksport ukraińskiego prądu oraz dofinansowanie budowy trzeciego i czwartego bloku elektrowni chmielnickiej.

„Wartość projektu została obliczona na 243,5 mln euro. On nie wymaga bezpośredniego finansowania z budżetu. Wszystkie stadia projektu są finansowanie ze środków partnera prywatnego” – podał Energoatom.

Realizacja projektu pozwoli zwiększyć moc ukraińskiej energetyki atomowej, umocnić się na ryku Unii zapewni wzrost inwestycji bezpośrednich i wymianę doświadczeń z wykorzystaniem najnowszych technologii w branży.

Elektrownia Chmielnicka ma obecnie dwa reaktory rosyjskie WWER o mocy łącznej 2000 MW, podłączone w latach 1987 i 2004. Prace przy dwóch następnych stanęły z powodu braku pieniędzy.