PGE zakłada lepsze wyniki w obrocie w 2017 r.

PGE spodziewa się w tym lepszych wyników sprzedaży energii. Wcześniej zakładano, że w tym segmencie rezultaty będą stabilne.

Publikacja: 08.03.2017 08:56

PGE zakłada lepsze wyniki w obrocie w 2017 r.

Foto: Bloomberg

Wpływ na tę zmianę ma stabilizacja sytuacji na rynku, a także niższe ceny zielonych certyfikatów, dzięki czemu udaje się uzyskiwać wyższe marże.

Spółka podtrzymała jednocześnie, że w segmencie dystrybucji spodziewa się stabilnych wyników EBITDA rok do roku, a w segmentach energetyki konwencjonalnej i energetyki odnawialnej pogorszenia.

Wśród czynników wpływających na wynik EBITDA w segmencie energetyki konwencjonalnej PGE wymienia m.in. płaską zrealizowaną średnioroczną cenę hurtową energii (na poziomie 163-165 zł/MWh), zakończenie rozliczeń rekompensat KDT i brak przychodów z tego tytułu w tym roku. Spółka spodziewa się normalizacji wolumenów produkcji z węgla brunatnego po zakończeniu remontów w Bełchatowie.

Ze względu na niższą cenę uprawnień do emisji CO2 całkowity koszt ich zakupu przez grupę spadnie – nawet mimo mniejszej ilości certyfikatów otrzymanych przez spółkę (w tym roku będzie to ok. 15 mln ton w porównaniu do ok. 20 mln ton w 2016 r.).

W segmencie energetyki odnawialnej brak planowanych zmian w zainstalowanych mocach implikuje porównywalny wolumen produkcji, zależny od warunków pogodowych. PGE spodziewa się wzrostu kosztów z tytułu podatku od nieruchomości.

W 2016 roku EBITDA grupy PGE spadła do blisko 7,4 mld zł wobec 8.23 mld zł w 2015 roku. PGE tłumaczy, że spadek EBITDA o 10 proc. rdr jest wynikiem wyższego kosztu CO2, mniejszej kapitalizacji wydobycia, niższej zrealizowanej ceny energii, a dodatkowo niższego wolumenu produkcji.

Największy udział w zysku EBITDA grupy w 2016 r. miał segment energetyki konwencjonalnej, który wyniósł blisko 4,2 mld zł (spadek o 11 proc. rdr). Segment dystrybucji zakończył 2016 rok z wynikiem EBITDA 2,23 mld zł (spadek o 9 proc. rdr). Segment obrotu wygenerował 500 mln zł EBITDA (spadek o 18 proc. rdr), a segment energetyki odnawialnej 365 mln zł (spadek o 7 proc. rdr).

Wpływ na tę zmianę ma stabilizacja sytuacji na rynku, a także niższe ceny zielonych certyfikatów, dzięki czemu udaje się uzyskiwać wyższe marże.

Spółka podtrzymała jednocześnie, że w segmencie dystrybucji spodziewa się stabilnych wyników EBITDA rok do roku, a w segmentach energetyki konwencjonalnej i energetyki odnawialnej pogorszenia.

Pozostało 82% artykułu
Elektroenergetyka
Transformacja energetyczna Jaworzna przyspiesza
Materiał Promocyjny
Budowa farm wiatrowych i fotowoltaicznych
Elektroenergetyka
Prąd z Polski i Rumunii wspiera Ukrainę
Elektroenergetyka
Wkrótce możliwa zgoda na pomoc publiczną dla elektroenergetyków
Elektroenergetyka
Energetycy w Niemczech schodzą pod ziemię
Elektroenergetyka
Rekordowy import energii do Polski. „Gdzie indziej było taniej”
Materiał Promocyjny
Razem dla Planety, czyli chemia dla zrównoważonej przyszłości