Jeśli chodzi o wydobycie to spółka spodziewa się dalszego spadku cen węgla. Wśród czynników pozytywnych wymienia zaś budowę nowych chodników, modernizację majątku i poprawę efektywności.

Na wynikach dystrybucji odbije się spadek WACC do poziomu 5,675 proc.. Według szacunków Enei może obniżyć EBITDA segmentu o ok. 58 mln zł. Negatywnie wpłynie też spadek wolumenu energii na pokrycie różnicy bilansowej w taryfie. Spółka zamierza jednak optymalizować zarządzanie w segmencie i pracować nad poprawą wskaźników SAIDI i SAIFI.

W segmencie obrotu na plus działać będą rozwój kanałów sprzedaży i oferty produktowej. Czynniki negatywne to zagrożenie ze strony nowych sprzedawców energii, spadek ceny gazu i spadek ceny sprzedaży energii.

Enea przewiduje też spadek cen energii oraz niższy limit darmowych CO2, co będzie dołowało wynik energetyki konwencjonalnej. Do czynników pozytywnie wpływających na segment zalicza z kolei spadek cen węgla, wzrost produkcji energii i optymalizację procesów.

W OZE Enea wymienia spadek ceny i wolumenu praw majątkowych OZE, wzrost produkcji i optymalizację kosztów elektrowni wodnych.