Polskie Sieci Elektroenergetyczne zanotowały w wieczornym szczycie (o godzinie 18.30) popyt na 26 448 MW.

Dotychczasowa najwyższa wartość zapotrzebowania na moc dla wieczornego szczytu obciążenia okresu zimowego: 26 316 MW, wystąpiła 27 lutego br.

Winne są przedłużające się mrozy.