Skutkiem rozległej awarii są: ograniczenia w odbiorze sięgające ok. 1,5 tys MW (stan na godz. 23:15, 5 października). Wcześniej informowano o ograniczeniach rzędu 800 MW, co przekłada się nawet na ponad 500 tys. gospodarstw domowych. Możliwa jest także chwilowa utrata możliwości sterowania dwoma stacjami (Leśniów i Żukowice) i trudności w przywróceniu napięcia licznych linii najwyższych napięć. Łącznie awarie spowodowały wyłączenie 12 linii wysokiego napięcia 220kV.

PSE przywróciły napięcie w rozdzielni stacji Leśniów i starają się odzyskać kontrolę nad stacją Żukowice oraz przygotowują się do akcji usunięcia skutków awarii. PSE i operatorzy systemów dystrybucyjnych grup Enea i Tauron współpracują przy wszystkich działaniach zaradczych.

W związku z przechodzeniem frontu, porywistym wiatrem i intensywnymi opadami nie można wykluczyć, że nastąpią kolejne awarie w innych rejonach Polski południowo-zachodniej.