Został on na nie powołany zaledwie 27 stycznia br.

Obecnie zarząd spółki pracuje w dwuosobowym składzie: Wojciech Dąbrowski – prezes oraz Tomasz Wilczak – wiceprezes ds. technicznych.