Jak czytamy w porządku obrad rządu planowanego na 17 stycznia, Rada Ministrów rozpatrzy „Projekt ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw oraz niektórych innych ustaw”, którego wnioskodawcą jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

W projekcie noweli resort proponuje nowe narzędzie przeznaczone do ochrony odbiorców w postaci gospodarstw domowych i instytucji użyteczności publicznej, do których ciepło jest dostarczane za pośrednictwem sieci ciepłowniczej i wytwarzane przez przedsiębiorstwa energetyczne. „Wprowadzane przepisy mają zastępować funkcjonujący aktualnie mechanizm średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, który, zgodnie z proponowanym brzmieniem projektu, zostanie zakończony i rozliczony na dzień 31 stycznia 2023 r”. – czytamy w wykazie prac rządu.

Czytaj więcej

Są założenia do ustawy mrożącej ceny ciepła. Podwyżki nie przekroczą 40 proc.?

Przechodząc do istoty zmian, jeśli nastąpi wzrost cen dostawy ciepła, obejmujących wszystkie opłaty i stawki nałożone na odbiorcę ciepła, większy niż 40 proc., w stosunku do cen obowiązujących na 30 września 2022 r., przedsiębiorstwa energetyczne otrzymają wyrównanie, tak aby odbiorca zawierający się w katalogu podmiotów uprawnionych nie został obciążony nadmiernym wzrostem kosztów ogrzewania. Oznacza to, że w przeciwieństwie do poprzedniej ustawy zostanie wpisany już wprost limit podwyżki cen ciepła rzędu 40 proc. Jednocześnie zachowany zostaje mechanizm ograniczenia poziomu cen ciepła uwzględniający ceny i stawki za wytworzenie ciepła i opłaty przesyłowe w zależności, tak aby finalnie, mechanizm był najkorzystniejszy dla odbiorcy ciepła. Chodzi o maksymalny poziom 103 zł (źródła węglowe) i 150 zł (źródła gazowe) dla tych przedsiębiorstw, dla których obowiązujące się taryfy wydane przez Urząd Regulacji Energetyki przed 30 września.

Projektowana regulacja będzie obowiązywała od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. Projekt ustawy może trafić pod obrady Parlamentu na najbliższe posiedzenie pod koniec tego miesiąca.