Ministerstwo klimatu i środowiska tłumaczy, że w związku z aktualną sytuacją geopolityczną, której następstwem jest trwający na świecie kryzys energetyczny, resort uruchamia kampanię edukacyjną dotyczącą oszczędzania energii. – Jej celem jest kształtowanie postaw i nawyków społeczeństwa nt. racjonalnego gospodarowania energią cieplną i elektryczną w gospodarstwie domowym, biurze czy szkole – wyjaśnia resort.

Uruchomiona od soboty 24 września br. ,kampania społeczna "Oszczędzamy energię", ma na celu przekonać Polki i Polaków do wprowadzenia w swoje codzienne życie zmian, które pozwolą im wykorzystywać mniej energii cieplnej i elektrycznej. – Jesteśmy świadomi obaw społeczeństwa dotyczących cen i dostępności ciepła w najbliższych miesiącach. Wiemy też, jak ważne w obecnej sytuacji jest wspólne działanie i współpraca. Jest to nieodzowne wsparcie działań podejmowanych na poziomie rządu, samorządów czy przedsiębiorstw energetycznych – podkreśla Anna Moskwa szefowa resortu klimatu i środowiska.

W ramach kampanii w mediach ogólnopolskich pojawią się spoty telewizyjne, audycje radiowe, artykuły w prasie i w Internecie. Będą prowadzone również działania edukacyjne skierowane do szkół i do młodzieży. W mediach społecznościowych Ministerstwa będą publikowane materiały ze wskazówkami, jak oszczędzać energię. – Zależy nam, żeby pokazać wszystkim, jak ważne jest oszczędzanie. Wierzymy, że wspólne działania w widoczny sposób wpłyną na mniejsze zużycie energii, oszczędności w naszych portfelach i wzmocnienie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju w tym trudnym czasie – dodaje minister.