PGE GiEK zaskarżyła wyrok sądu w sprawie Turowa

PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna (Grupa PGE) do której należy Kompleks Energetyczny Turów, złożyła skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, który zapadł 13 marca 2024 r. w sprawie Kopalni Turów.

Publikacja: 29.05.2024 19:22

Kopalnia Turów

Kopalnia Turów

Foto: Bloomberg

Oznacza to, że sprawa będzie rozpoznawana przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Argumenty PGE

W zaskarżeniu PGE GiEK wskazuje m.in., że nie podziela stanowiska zawartego w pisemnym uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, że obowiązki wynikające z treści umowy polsko-czeskiej w sprawie Turowa powinny zostać ujęte w decyzji środowiskowej.

Czytaj więcej

Problemy ministerstwa z elektrowniami węglowymi. Inwestorzy zdezorientowani

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, złożyliśmy skargę kasacyjną od wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie decyzji środowiskowej dla Kopalni Turów. Kopalnia i Elektrownia w Turowie są kluczowymi elementami bezpieczeństwa energetycznego Polski, a także ważnym pracodawcą w regionie, zatrudniającym tysiące osób, zarówno w kompleksie energetycznym, jak i setkach firm z nim współpracujących. Powinny one działać tak długo, jak będzie tego wymagał polski system energetyczny, a proces transformacji energetycznej regionu musi być realizowany zgodnie z planem uwzględniającym te potrzeby i interesy lokalnych społeczności – podkreśla Dariusz Marzec, prezes PGE Polska Grupa Energetyczna.

Jednocześnie spółka podkreśla, że zgadza się z opinią sądu, że decyzja środowiskowa wydana przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu jest prawidłowa, jak również — że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska prawidłowo ocenił oddziaływanie przedsięwzięcia na środowisko, nie popełniając w tym zakresie błędu. - Sąd uznał bowiem zarzuty organizacji ekologicznych dotyczące meritum sprawy za niezasadne. Złożona przez PGE GiEK skarga kasacyjna dotyczy wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, w którym uchylił on decyzję Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska (GDOŚ) określającą środowiskowe uwarunkowania dalszej eksploatacji złoża węgla brunatnego w Turowie — podkreślono.

Czytaj więcej

PGE chce dłużej wydobywać węgiel w Turowie. Bez niego grożą nam deficyty mocy

Kopalnia może pracować

Jak przypomina PGE, WSA w uzasadnieniu stwierdził, że nie podziela zarzutów merytorycznych i formalnych skarg, a jedyną przyczyną uchylenia zaskarżonej decyzji były tylko te zarzuty, które odnoszą się do zawartej w lutym 2022 r. pomiędzy Polską a Republiką Czeską umowy międzyrządowej, która zakończyła spór wokół dalszej działalności Kopalni Turów.

WSA uznał, że pomiędzy datą wydania decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, a datą wydania decyzji przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska nastąpiły zmiany, wynikające z zawarcia pomiędzy Polską o Republiką Czeską umowy międzyrządowej i nałożeniu na stronę polską dwóch dodatkowych obowiązków: monitoringu wód podziemnych, budowy wału ziemnego oraz czwartego otworu monitoringowego, które powinny zostać ujęte w decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska.

Jak wskazał sąd, wyrok nie oznacza wstrzymania działalności turoszowskiego kompleksu energetycznego, który nadal będzie dostarczał energię elektryczną do krajowego systemu elektroenergetycznego.

Oznacza to, że sprawa będzie rozpoznawana przez Naczelny Sąd Administracyjny.

Argumenty PGE

Pozostało 98% artykułu
Węgiel
Leszek Pietraszek, prezes Polskiej Grupy Górniczej: Wbrew niektórym jesteśmy stabilnym przedsiębiorstwem
Węgiel
Zaostrzone normy jakości dla węgla mogą wejść dwa lata później
Węgiel
Klęska rozmów płacowych w JSW. Jest zapowiedź protestów
Węgiel
Trudne chwile dla jedynej prywatnej kopalni węgla
Akcje Specjalne
Firmy chcą działać w sposób zrównoważony
Węgiel
Największy producent energii wybrał doradcę przy wydzieleniu węgla z energetyki
Materiał Promocyjny
Sztuczna inteligencja może być wykorzystywana w każdej branży