Orlen chce odejść od węgla w 2035 roku

Największy koncern petrochemiczny w regionie, ale także coraz aktywniejszy na polu elektroenergetyki i transformacji, przedstawił nową strategią zrównoważonego rozwoju. Firma zadeklarowała porzucenie węgla do produkcji energii i ciepła za 12 lat.

Publikacja: 18.12.2023 15:33

Orlen chce odejść od węgla w 2035 roku

Foto: Adobe Stock

Orlen opublikował strategię zrównoważonego rozwoju na lata 2024-2030. Dokument określa podejście i cele organizacji w obszarze minimalizacji wpływu na klimat, ochrony środowiska. Obejmuje on m.in. Program Sprawiedliwej Transformacji, kierowany do społeczności z terenów podlegających transformacji. „Działając odpowiedzialnie możemy jeszcze skuteczniej pozyskiwać finansowanie dla kolejnych strategicznych projektów, w tym związanych z rozwojem odnawialnych źródeł energii. Dzięki temu umacniamy pozycję na rynku, a do 2050 roku, zgodnie z założeniami, będziemy firmą neutralną emisyjnie” – mówi Daniel Obajtek, prezes Orlenu.

Do 2030 r. Orlen chce obniżyć o 25 proc. (w stosunku do poziomu z 2019 r.) emisje w sektorach rafinerii, petrochemii i wydobycia. Dodatkowo ma zredukować intensywność emisji CO2 o 40 proc. w obszarze energetyki. 

Czytaj więcej

Biznes czeka latami na podpięcie do prądu. UE wymusi poprawę?

Osiągnięcie założonych celów ma być realizowane przede wszystkim przez przyspieszenie inwestycji w zero- i niskoemisyjne źródła wytwórcze (m.in. uruchomienie pierwszej morskiej farmy wiatrowej o mocy 1,2 GW w 2026 r.), poprawę efektywności obecnie funkcjonujących aktywów oraz inwestycje w budowę infrastruktury do wychwytywania i transportu dwutlenku węgla. Z kolei do 2035 r. Grupa planuje zakończyć produkcję energii elektrycznej i ciepła w aktywach węglowych, w dużej mierze zastępując je mniej emisyjnymi i nowoczesnymi technologiami.

 Jedną z inwestycji w zakresie ochrony środowiska jest projekt „Blue Bridge”. Zakłada on doczyszczenie ścieków pochodzących z oczyszczalni eksploatowanej przez Wodociągi Płockie do jakości odpowiadającej parametrom wody procesowej i ponowne jej wykorzystanie w zakładzie produkcyjnym Orlen w Płocku, oddalonym o ok. 5 km od zrzutu ścieków. Umożliwi to redukcję o ok. 25 proc. poboru wody wiślanej wykorzystywanej w wybranych procesach technologicznych.

Grupa Orlen zbuduje także instalację termicznego przekształcania odpadów niebezpiecznych (ITPON), medycznych i weterynaryjnych o wydajności co najmniej 50 tys. ton na rok, która będzie wsparciem w likwidacji takich składowisk substancji niebezpiecznych w Polsce. Ponadto PGNiG Termika, spółka z Grupy Orlen, planuje do 2025 r. przekształcić 40 ha terenu przemysłowego w Warszawie w tereny zielone, czego efektem będzie m.in. zwiększenie ich bioróżnorodności.  Do 2030 r. o 30-60 proc. zmniejszy się nich zużycie wody na stacjach Orlenu, o 20 proc. środków chemicznych.

Jedną z z kolejnych inicjatyw, którą koncern, zgodnie ze strategią, będzie realizował w kolejnych latach, jest Program Sprawiedliwej Transformacji. Będzie on odpowiadał na potrzeby społeczne mieszkańców z terenów objętych procesem przekształcania gospodarki z wysokoemisyjnej na nisko- i zeroemisyjną.

Węgiel
Minister przemysłu Marzena Czarnecka o planie rządu na górnictwo
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Węgiel
Do węglowej spółki PGE wraca jej dawny prezes
Węgiel
Państwowe spółki z zakazem importu węgla. Normy zapasów przekraczają 200 proc.
Węgiel
PGE nie chce "miękkiego" wydzielenia węgla. Liczy na pozbycie się elektrowni z Grupy
Materiał Promocyjny
Naukowa Fundacja Polpharmy ogłasza start XXIII edycji Konkursu o Grant Fundacji
Węgiel
Niemcy wyłączają kilkanaście elektrowni węglowych