Ceny węgla przytłaczają PGE

Największa spółka energetyczna notuje lepsze wyniki w trzecim kwartale tego roku, ale firma zmaga się z rekordowymi cenami węgla dla energetyki. Ten wedle szacunków spółki podrożał rok do roku o 85 proc. rok do roku.

Publikacja: 22.11.2023 09:32

Siedziba PGE w Warszawie

Siedziba PGE w Warszawie

Foto: Bartłomiej Sawicki

Zysk grupy PGE wyniósł w trzecim kwartale 2023 roku 950 mln zł wobec 621 mln zł zysku przed rokiem. Spółka szacowała wcześniej wynik netto w III kwartale na około 950 mln zł. EBITDA raportowana wyniosła 2,458 mld zł. To wzrost o 28 proc. rok do roku. Przychody wyniosły 21,515 mld zł, co stanowi wzrost o 11 proc. rok do roku.

Po trzech kwartałach zysk netto grupy PGE wynosi 3,121 mld zł, co oznacza spadek o 21 proc. rdr. Powtarzalny skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące w III kwartale 2023 r. wyniósł 2,45 mld zł, w tym EBITDA działu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 0,31 mld zł, dział Ciepłownictwo 0,09 mld zł, obszar Energetyka Odnawialna 0,17 mld zł, Dystrybucja 1 mld zł, Energetyka Kolejowa 0,36 mld zł, segmentu Obrót 0,38 mld zł, a Gospodarka Obiegu Zamkniętego 0,02 mld zł.

Czytaj więcej

Rolnicy i kopalnie zarobią na dwutlenku węgla

Niższa sprzedaż energii na rynku hurtowym

Spółka przekazała także ciekawe dane operacyjne. Sprzedaż energii po trzech kwartałach spadła o 20 proc. do 59,6 TWh z 74,7 TWh rok wcześniej. „Niższa sprzedaż energii na rynku hurtowym z uwzględnieniem rynku bilansującego wynika z niższego zapotrzebowania na energię elektryczną, większego udziału importu energii elektrycznej oraz większego udziału produkcji z OZE. Niższy zakup na rynku hurtowym to głównie efekt niższej sprzedaży do odbiorców finalnych w PGE Obrót w segmencie klientów korporacyjnych, którzy skłaniają się w kierunku dywersyfikacji źródeł energii, głównie z większym wykorzystaniem OZE” – tłumaczy PGE. Spadła też w badanym okresie sprzedaż na rynku hurtowym i bilansującym o 31 proc. rok do roku, co było z jednej strony konsekwencją spadku sprzedaży, a z drugiej zniesienia obligo i większej sprzedaży na rynku poza hurtowym.

Do największych czynników cenotwórczych PGE zalicza wzrost cen węgla na rynku krajowym (PSCMI-1). Po trzech kwartałach wyniósł on aż 85 proc. rok do roku, z 17,9 do 33,2 zł za GJ.

Począwszy od 1 stycznia 2023 roku przedsiębiorstwa obrotu obliczają wysokość odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny za dany miesiąc kalendarzowy. To system opłat za nadmiarowe zyski i rekompensat za mrożenie cen energii. Odpis PGE należny na Fundusz WRC za trzy kwartały 2023 r. (wraz z korektą dotyczącą roku 2022) wyniósł 4,76 mld zł (zmniejszenie wyniku finansowego), a przychody z tytułu rekompensat za trzy kwartały 2023 roku wyniosły 5,5 mld zł.

Zysk grupy PGE wyniósł w trzecim kwartale 2023 roku 950 mln zł wobec 621 mln zł zysku przed rokiem. Spółka szacowała wcześniej wynik netto w III kwartale na około 950 mln zł. EBITDA raportowana wyniosła 2,458 mld zł. To wzrost o 28 proc. rok do roku. Przychody wyniosły 21,515 mld zł, co stanowi wzrost o 11 proc. rok do roku.

Po trzech kwartałach zysk netto grupy PGE wynosi 3,121 mld zł, co oznacza spadek o 21 proc. rdr. Powtarzalny skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące w III kwartale 2023 r. wyniósł 2,45 mld zł, w tym EBITDA działu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 0,31 mld zł, dział Ciepłownictwo 0,09 mld zł, obszar Energetyka Odnawialna 0,17 mld zł, Dystrybucja 1 mld zł, Energetyka Kolejowa 0,36 mld zł, segmentu Obrót 0,38 mld zł, a Gospodarka Obiegu Zamkniętego 0,02 mld zł.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Węgiel
Ostatni tak dobry rok dla PGG. Wydobycie w dół, pensje w górę
Węgiel
Niemcy nie odejdą wcześniej od węgla. Koniec lat 30 pozostaje w mocy
Węgiel
Górnictwo znów na minusie, a zgody na pomoc nadal nie ma
Węgiel
Leszek Pietraszek, prezes Polskiej Grupy Górniczej: Wbrew niektórym jesteśmy stabilnym przedsiębiorstwem
Materiał Promocyjny
Mała Księgowość: sprawdzone rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorców
Węgiel
Zaostrzone normy jakości dla węgla mogą wejść dwa lata później