Związki zawodowe w postaci ZOK NSZZ Solidarność JSW, Federacja Związków Zawodowych Górników JSW, Związek Zawodowy „Kadra” Pracowników JSW zażądali od zarządu firmy oraz dyrekcji poszczególnych kopalń, by w 2024 r. płace załogi JSW wzrosły co najmniej o 1 punkt procentowy powyżej tegorocznej inflacji. 

Już w tym roku wynagrodzenia pracowników JSW wrosły średnio o 15,4 proc. Załoga otrzymała także dwie jednorazowe nagrody 21 lipca i 27 października, które kosztowały spółkę odpowiednio ok. 230 mln zł brutto, druga ponad 300 mln zł. „Reprezentatywne Organizacje Związkowe w JSW SA zwróciły się z żądaniem umieszczenia w opracowanych Planach Techniczno-Ekonomicznych Jastrzębskiej Spółki Węglowej SA wskaźnika wzrostu wynagrodzeń na rok 2024. Minimalnym wskaźnikiem, który powinien być ujęty w założeniach do Planu Techniczno-Ekonomicznego, powinien wynosić poziom inflacji za rok 2023 plus jeden punkt procentowy” – czytamy w pismach skierowanych do zarządu JSW oraz władz poszczególnych kopalni.

Grupa kapitałowa JSW zatrudnia ponad 30,8 tys. pracowników, zaś 21,1 tys. to pracownicy samej Jastrzębskiej Spółki Węglowej.