Zysk operacyjny wyniósł 274,93 mln zł wobec 411,96 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA sięgnął 532,8 mln zł wobec 615,39 mln zł zysku rok wcześniej. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 825,08 mln zł w I poł. 2023 r. wobec 1 462,59 mln zł rok wcześniej. 

"Wydobycie węgla brutto w I półroczu 2023 r. spadło r/r o 26,6 proc., tj. o 2 047 tys. ton, produkcja węgla handlowego w I półroczu 2023 r. wyniosła 3 266 tys. ton, czyli o 2 304 tys. ton mniej niż w analogicznym okresie 2022 r. Uzysk wyniósł 57,8 proc. w I półroczu 2023 r. wobec 72,3 proc.  w I półroczu 2022. r." - czytamy w sprawozdaniu. W I półroczu 2023 r. przychody ze sprzedaży węgla wyniosły 1 780 993 tys. zł wobec 1 423 729 tys. zł w I półroczu 2022 r., co oznacza wzrost r/r o 25,1 proc.

Czytaj więcej

Górnicy chcą powalczyć o premie w Warszawie przed wyborami

"Wyniki operacyjne Grupy były pod presją zdarzeń geologicznych o znamionach siły wyższej, które miały miejsce pod koniec 2022 r. i w trakcie I półrocza 2023 r. oraz wysokich cen czynników produkcji. Negatywny wpływ ww. czynników został częściowo zmitygowany wyższymi cenami węgla w kontraktach handlowych" - czytamy w sprawozdaniu. 

LW Bogdanka na koniec 2022 r. miała 16,5 proc. udziału w rynku węgla kamiennego i 21,7 proc. udziałów w rynku węgla energetycznego w Polsce oraz 27,1 proc. w rynku węgla sprzedanego do energetyki zawodowej. Od października 2015 r. należy do grupy kapitałowej Enei. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu mWIG40. Skonsolidowane przychody wyniosły 2,45 mld zł w 2022 r.