Protest koksowników przed Senatem. Sprzeciw wobec nowego podatku

Na wtorek 25 lipca przed Senatem swój protest zapowiedzieli pracownicy zakładu Koksownia Częstochowa Nowa. Obawiają się o los swojej firmy po przyjęciu przez Sejm noweli ustawy o mrożeniu cen energii i opłacie solidarnościowej (od zysków).

Publikacja: 24.07.2023 15:32

Znowelizowane przepisy dotyczące obrotu węglem, brykietem i koksem miały ułatwić obrót tymi towarami

Znowelizowane przepisy dotyczące obrotu węglem, brykietem i koksem miały ułatwić obrót tymi towarami

Foto: Adobe Stock

Zgodnie z ustawą, którą niedawno przyjął Sejm, dochody spółek węglowych zostaną obciążone składką solidarnościową w wysokości 33 proc. Środki będą przeznaczone na sfinansowanie obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych. Zasilą one Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, który wypłaca rekompensaty za mrożenie cen energii. Opłatę już płacą spółki elektroenergetyczne oraz gazowe (PGNiG). 

Kto zapłaci rozszerzony podatek? Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na nasze pytania, podkreśla, że dokładna informacja na temat spółek, które będą objęte obowiązkiem zostanie pozyskana dopiero na etapie wdrażania ustawy. Jednocześnie na etapie szacunków stwierdzono, iż wpłaty z opłaty solidarnościowej będą głownie pochodzić z 3 spółek z udziałem skarbu państwa. Jakie nie? Nieoficjalnie wiemy, że mają to być spółki z grupy JSW: JSW i JSW Koks i Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria. Z prywatnych firm mają to być zaś Bumech i właśnie Koksownia Częstochowa Nowa (grupa Zarmen). Mają, bo oficjalniej listy nie ma i jesteśmy skazani na przecieki. Rząd takiej listy nie publikuje. „Dysponentem danych dotyczących szacunków, jak też zakresu włączeń przewidzianych w ustawie jest Ministerstwo Aktywów Państwowych, które na etapie prac legislacyjnych zaproponowało, aby składką nie zostały objęte podmioty objęte systemem wsparcia, o którym mowa w ustawie z 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego tj. Polska Grupa Górnicza, Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj.” – informuje nas resort. PGG w 2022 r. miała 2,5 mld zysku netto.

Czytaj więcej

NSA zgadza się z rządem i PGE. Zwrot akcji w sprawie kopalni Turów

Jak wynika z naszych informacji spółki z grupy JSW mogą zapłacić najwięcej, bo 1,6 mld zł tej opłaty, Bumech 150 mln zł, zaś Koksownia Częstochowa Nowa kilkadziesiąt milionów złotych. Rząd szacuje, że uda się w ten sposób zebrać ok. 2 mld zł.

Sprawę komentuje Koksownia Częstochowa Nowa. "Chcielibyśmy zwrócić uwagę, że katalog przedsiębiorstw objętych daniną jest wybiórczy i nie jest merytoryczny – wyłączający duże i bogate spółki paliwowe, chemiczne i energetyczne oraz koncerny zagraniczne - a obciążający małe polskie przedsiębiorstwa i ich pracowników. Dlatego w imieniu Zarządu Spółki, a przede wszystkim Pracowników Koksowni, zwracam się z prośbą o ponowne przeanalizowanie zapisów zawartych w projekcie ustawy. Liczymy na Państwa wsparcie, w działaniach mających na celu wyłączenie z katalogu firm objętych daniną, przedsiębiorstw nie będących beneficjentami wzrostu cen surowców strategicznych oraz energii elektrycznej, w tym koksowni" - pisze w liście do posłów i senatorów Marek Serafin, prezes Koksownia Częstochowa Nowa.

Jak podkreśla, konsumenci energii, gazu, paliw czy węgla, powinni być chronieni przed skutkami wysokich cen surowców i energii. "Nie można wdrażać prawa, które chroni interesy bogatych zagranicznych i krajowych koncernów paliwowych, energetycznych i gazowych, szczycących się osiągnięciem gigantycznych zysków, kosztem małych i słabych przedsiębiorstw. Podkreślamy, jesteśmy konsumentem droższego węgla, a nie beneficjentem wzrostu cen.” - zapewnia Serafin w komentarzu dla naszej redakcji. 

Opłaty uniknie odpowiedzialny za produkcje paliw Orlen. Spółka co prawda już poprzez PGNiG i Energę płaci taką opłatę, ale nie płaci ją za produkcje paliw, o czym mówi także unijne rozporządzenie o opodatkowaniu nadmiarowych zysków w 2022 r. To na bazie tego rozporządzenia powstały krajowe regulacje. To jednak rządy krajów członkowskich mogą zdecydować o wyłączeniach. "Rozporządzenie nie nakłada obowiązku wpłaty składki solidarnościowej na wszystkie podmioty sektora paliwowego, ale jedynie na te, które spełniają kryteria wskazane w przepisach rozporządzenia: tj. dochody z rafinacji lub wydobycia stanowią ponad 75 proc. ogólnych podlegających opodatkowaniu dochodów podmiotu zobowiązanego, oraz podmioty, które rzeczywiście uzyskały nadmierny dochód w 2022 r., za który uważa się dochód przekraczający o co najmniej 20 proc. średni roczny dochód uzyskany przez ten podmiot w latach 2018-2021" - czytamy w odpowiedzi na nasze pytania dotyczące opodatkowania firm paliwowych. Wg szacunków MKiŚ nie identyfikuje ono przedsiębiorstwa paliwowego spełniającego wspomniane kryteria. Dlatego też Orlen z opłaty za produkcję paliw został wyłączony. 

Zgodnie z ustawą, którą niedawno przyjął Sejm, dochody spółek węglowych zostaną obciążone składką solidarnościową w wysokości 33 proc. Środki będą przeznaczone na sfinansowanie obniżki cen prądu dla gospodarstw domowych i podmiotów wrażliwych. Zasilą one Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny, który wypłaca rekompensaty za mrożenie cen energii. Opłatę już płacą spółki elektroenergetyczne oraz gazowe (PGNiG). 

Kto zapłaci rozszerzony podatek? Ministerstwo Klimatu i Środowiska w odpowiedzi na nasze pytania, podkreśla, że dokładna informacja na temat spółek, które będą objęte obowiązkiem zostanie pozyskana dopiero na etapie wdrażania ustawy. Jednocześnie na etapie szacunków stwierdzono, iż wpłaty z opłaty solidarnościowej będą głownie pochodzić z 3 spółek z udziałem skarbu państwa. Jakie nie? Nieoficjalnie wiemy, że mają to być spółki z grupy JSW: JSW i JSW Koks i Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze Victoria. Z prywatnych firm mają to być zaś Bumech i właśnie Koksownia Częstochowa Nowa (grupa Zarmen). Mają, bo oficjalniej listy nie ma i jesteśmy skazani na przecieki. Rząd takiej listy nie publikuje. „Dysponentem danych dotyczących szacunków, jak też zakresu włączeń przewidzianych w ustawie jest Ministerstwo Aktywów Państwowych, które na etapie prac legislacyjnych zaproponowało, aby składką nie zostały objęte podmioty objęte systemem wsparcia, o którym mowa w ustawie z 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego tj. Polska Grupa Górnicza, Tauron Wydobycie i Węglokoks Kraj.” – informuje nas resort. PGG w 2022 r. miała 2,5 mld zysku netto.

2 / 3
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Węgiel
Polski dostawca maszyn górniczych sprzedał swój biznes w Rosji
Węgiel
CBA w Bogdance. Nieoficjalne: Na celowniku były prezes i osoba powiązana z Suwerenną Polską
Węgiel
Funkcjonariusze CBA wkroczyli do Bogdanki
Węgiel
Jest nowy prezes JSW. Nie ma dużego doświadczenia w górnictwie
Węgiel
Porządki kadrowe w Bogdance. Nowa rada nadzorcza odwołała zarząd