Węglowa agencja jednak powstanie? Jest projekt ustawy o finansowaniu

Jest projekt ustawy pozwalający na powstanie rządowej agencji węglowej, która przejmie ponad 60 proc. mocy wytwórczych w Polsce. Gwarancje ma zapewnić Skarb Państwa. Oznacza to, że rząd znalazł finansowanie dla tej inwestycji.

Publikacja: 14.07.2023 18:23

Węglowa agencja jednak powstanie? Jest projekt ustawy o finansowaniu

Foto: energia.rp.pl

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Projekt ustawy jest konsekwencją przyjętej przez rząd 1 marca 2022 r. uchwały: „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa” przedłożonego przez Ministra Aktywów Państwowych (MAP). 

Agencja miała powstać na początku tego roku. Termin rozpoczęcia procesu jej tworzenia wielokrotnie przekładano. Powodem było poszukiwanie finansowania całego procesu (same aktywa węglowe są warte kilkadziesiąt mld zł) oraz wątpliwości Komisji Europejskiej, czy powstanie NABE nie nosi znamion pomocy publicznej. Pojawienie się projektu w wykazie prac legislacyjnych rządu oznaczać może, że środki na sfinansowanie procesu i działalność samej agencji jednak się znalazły. 

Cel powołania agencji 

Jak przypomina MAP, obecnie prowadzone są w Polsce liczne inwestycje w nowe źródła wytwórcze, które przyczynią się do unowocześnienia krajowego miksu energetycznego oraz zmniejszenia jego emisyjności. Jednak ze względu na skalę i złożoność prowadzonych inwestycji ich realizacja będzie rozłożona na najbliższe co najmniej kilkanaście lat i w różnym stopniu obejmie wszystkie dostępne sterowalne technologie tj. atom, gaz czy magazyny energii.

Wraz ze stopniowym przyłączaniem nowych mocy do KSE malała będzie rola energetyki węglowej i możliwe będzie stopniowe odstawianie poszczególnych bloków węglowych, bez ryzyka wystąpienia niewystarczalności mocy w systemie. „Jednak realizacja takiego scenariusza tj. odstawienia nadmiernej ilości elektrowni węglowych względem przyłączanych nowych mocy wytwórczych do KSE stanowiłoby bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wychodząc naprzeciw temu zagrożeniu Rada Ministrów przyjęła program rządowy „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa”. – czytamy w wykazie.

Program zakłada transformacje krajowego sektora elektroenergetycznego polegającą na wydzieleniu konwencjonalnych aktywów wytwórczych zasilanych węglem do podmiotu będącego jednoosobową spółką Skarbu Państwa działającego jako Narodowa Agencja Bezpieczeństwa Energetycznego.

Etapy powołania NABE

Utworzenie NABE będzie procesem dwu etapowym. W pierwszym Skarb Państwa nabędzie od Grup Energetycznych z udziałem Skarbu Państwa ich spółki zależne zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej w konwencjonalnych elektrowniach węglowych, tj. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna („GiEK”), Tauron Wytwarzanie, Enea Wytwarzanie, Enea Elektrownia Połaniec oraz Energa Elektrownie Ostrołęka. Następnie Spółki zostaną skonsolidowane w ramach GIEK, co nastąpi poprzez wniesienie przez Skarb Państwa akcji lub udziałów tych spółek na podwyższenie kapitału zakładowego GIEK, która to spółka będzie po takiej konsolidacji funkcjonować jako NABE.

„Nabycie przez Skarb Państwa elektrowni węglowych pozwoli odciążyć ich obecnych właścicieli od śladu węglowego uwalniając ich potencjał inwestycyjny, który będzie mógł być wykorzystany na rozwój inwestycji nisko- i zeroemisyjnych oraz sieci dystrybucyjnych. W ten sposób zabezpieczony zostanie interes gospodarczy państwa w zakresie zwiększenia tempa transformacji energetycznej” –argumentuje MAP.

Rządowe gwarancje finansowania 

Aby NABE mogło się utrzymać, potrzebne są gwarancje Skarbu. „Udzielenie gwarancji pozwoli NABE pozyskać na rynku finansowym środki niezbędne do dalszej działalności.” – podkreślono.

Istotą rozwiązań ujętych w projekcie ustawy ma być wprowadzenie podstawy prawnej dla udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za wybrane zobowiązania finansowe NABE, jak również wprowadzenie dodatkowych zmian koniecznych dla realizacji transformacji, która to realizacja będzie polegać na nabyciu aktywów związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej z węgla od spółek z bezpośrednim lub pośrednim udziałem Skarbu Państwa.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to trzeci kwartał tego roku, a jego opiekunem jest wiceminister MAP, Karol Rabenda.

W wykazie prac legislacyjnych rządu pojawił się projekt ustawy o zasadach udzielania przez Skarb Państwa gwarancji za zobowiązania Narodowej Agencji Bezpieczeństwa Energetycznego (NABE).

Projekt ustawy jest konsekwencją przyjętej przez rząd 1 marca 2022 r. uchwały: „Transformacja sektora elektroenergetycznego w Polsce. Wydzielenie wytwórczych aktywów węglowych ze spółek z udziałem Skarbu Państwa” przedłożonego przez Ministra Aktywów Państwowych (MAP). 

Pozostało 89% artykułu
Węgiel
Jest nowy prezes JSW. Nie ma dużego doświadczenia w górnictwie
Węgiel
Porządki kadrowe w Bogdance. Nowa rada nadzorcza odwołała zarząd
Węgiel
Pożary dławią wydobycie JSW. Spółka podała dane produkcyjne
Węgiel
Minister przemysłu Marzena Czarnecka o planie rządu na górnictwo
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Węgiel
Do węglowej spółki PGE wraca jej dawny prezes