To według informacji „Rzeczpospolitej” najbardziej aktualne założenia procesu przenoszenia węglowych aktywów do nowego podmiotu – NABE, który ma przejąć od 1 stycznia 2023 r. elektrownie węglowe od spółek energetycznych. – Obecnie jesteśmy bliżej wersji, aby przynajmniej część długu została w spółkach – mówi nam źródło zbliżone do rządu. Pierwotnie dług miał trafić do nowej rządowej agencji.

Losy długu zależą od rozmów między Ministerstwem Finansów a Ministerstwem Aktywów Państwowych (MAP) oraz samymi spółkami energetycznymi. – Powołanie NABE to kluczowy warunek dla sektora energetycznego dla wielkich inwestycji w OZE – tłumaczy istotę procesu biuro prasowe Enei i dodaje, że otoczenie rynkowe nie pozwala na jednoczesne utrzymanie jednostek węglowych i inwestowanie w OZE. Resort finansów nie odpowiedział na pytanie, na jakim etapie są wspomniane rozmowy. MAP przekonuje zaś, że podejmowane działania realizowane są zgodnie z przyjętym harmonogramem i – co ważne w kontekście długu – założeniami.

Polska Grupa Energetyczna w odpowiedzi na nasze pytania zapewnia, że trwa proces wyceny aktywów. – Doradcy do wyceny zostali wybrani przez strony transakcji. Przygotowywane są dane do wyceny – zapewnia nas biuro prasowe koncernu. Kluczowa zaś kwestia zadłużenia jest aktualnie konsultowana m.in. z instytucjami zainteresowanymi finansowaniem NABE.

Czytaj więcej

Rząd szuka tańszego prądu i gra obligiem, co może skończyć się podwyżkami

Z kolei w kwestii modelu finansowego nowego podmiotu, biuro prasowe PGE podkreśla, że został opracowany przy udziale doradcy i jest w fazie finalnego odbioru. Zgodnie z przygotowanym modelem, NABE będzie funkcjonowało jako podmiot rynkowy, finansujący swoją działalność operacyjną. PGE sygnalizuje także, że szczegóły rozliczeń w zakresie zadłużenia wewnętrznego pomiędzy spółką wydzielaną a sprzedającym będą odpowiednio ujęte w umowie SPA (umowa kupna i sprzedaży) pomiędzy stronami transakcji. Biuro prasowe MAP zapewnia nas, że w II połowie 2022 r. zaplanowana jest realizacja procesu due diligence, wycena spółek wydzielanych i nabycie przez Skarb Państwa akcji/udziałów spółek wydzielanych.